Tiedote

Seurantakysely: Yhteistoiminnan rakenteet hyvinvointialueilla kehittymässä hyvälle mallille

Hyvinvointialueille siirtymisen valmisteluvaiheessa tiukka aikataulu ja kiire vaikeuttivat yhteistoimintaa ja haastoivat henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa.

Henkilöstön edustajat olisivat myös toivoneet työsuojelutoimijoiden vahvempaa osallistamista siirtymään.

Tiedot käyvät ilmi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen JUKOn, JAUn ja Sote ry:n työryhmän hyvinvointialueille kesän alussa toteuttamasta seurantakyselystä. Kyselyyn vastasi 22 hyvinvointialuetta 23:sta. Mukana olivat myös HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki.

Valtakunnansovittelija asetti ryhmän osana sovintoratkaisua sopimuskauden ajaksi.

Vastausten perusteella yhteistoiminnan rakenteet ovat kuitenkin kehittymässä hyvälle mallille.

Alueille on perustettu edustuksellisia yhteistoimintaelimiä. Yhteistoimintaa toteutetaan myös epävirallisilla yhteistoiminnallisilla malleilla, kuten henkilöstön edustajien ja hyvinvointialueen johdon viikoittaisilla tapaamisilla.

Kysyttäessä yhteistoiminnan toteutumisesta valmisteltaessa hyvinvointialueille siirtymistä työnantajaedustajien vastaukset olivat positiivisempia kuin henkilöstön edustajien.

Onnistumisia koettiin, kun yhteistoiminta oli säännöllistä ja henkilöstöä otettiin mukaan valmisteluun muun muassa henkilöstöinfoissa ja työpajoissa sekä valitsemalla henkilöstöedustajia mukaan valmisteluryhmiin.

Välitön yhteistoiminta olennaista

Yhteistoiminnan organisoinnissa sekä työnantajat että henkilöstön edustajat korostivat välittömän yhteistoiminnan merkitystä, kun vastauksissa koettiin tärkeäksi avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva yhteistoiminta.

Henkilöstön edustajat painottivat myös varhaisempaa ja laajempaa osallistamista. Työnantajan edustajat puolestaan painottivat aitoa vuoropuhelua sekä toiminnan arviointia ja seurantaa.

– Yhteistoiminta koetaan tärkeäksi, ja alueilla varmasti haetaan lopullista omasta tarpeesta lähtevää mallia. Onkin erityisen mielenkiintoista nähdä yhteistoiminnan kehitys, kun kysely uusitaan keväällä 2024, työryhmä toteaa tiedotteessaan.

Kyselyn tulokset tarkemmin: Kysely työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta hyvinvointialueilla 2023 | KT 6.10.2023

Lue alkuperäinen uutinen (julkaistu 9.10.2023 15:29).

Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen oli mukana laatimassa kyselyä.