Uutinen

Psykoterapeuttikoulutukseen voi edelleen hakeutua sosiaalialan korkeakoulututkinnolla

Psykoterapiakoulutuksen hakukelpoisuus on herättänyt hämmennystä. Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksen koulutuskonsortio oli kirjannut, että hakukelpoisuuden edellytyksenä on koulutus, joka johtaa terveydenhuollon ammattiin. Kirjauksessa lukee, että ”erityistapauksessa myös muu ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto voidaan katsoa hakuperusteeksi soveltuvaksi tutkinnoksi”.

Talentia selvitti asiaa ja vetosi koulutuskonsortioon, että sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet olisivat jatkossakin tervetulleita hakemaan psykoterapeuttikoulutukseen.

– Kirjaus on epämääräinen ja sen voi tulkita vaikeuttavan sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden pääsemistä psykoterapeuttikoulutukseen, sanoo Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Koulutuskonsortio pahoitteli kirjauksesta syntynyttä väärinkäsitystä. Koulutuskonsortion mukaan sosiaalialan taustatutkinnolla voi edelleen hakea psykoterapeuttikoulutukseen, kun hakijalla on koulutukseen tarvittava kahden vuoden työkokemus.

Koulutuskonsortio korosti myös sitä, että yliopistojen hakumenettelyssä suurin painoarvo on henkilökohtaisella soveltuvuudella.

Koulutuskonsortio seuraa yliopistojen psykoterapeuttikoulutuksia ja antaa suosituksia muun muassa koulutusten sisällöistä ja opiskelijavalinnoista.

Psykoterapeuteissa sekä sosiaali- että terveydenhuollon koulutuksen suorittaneita

Psykoterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike, jota haetaan Valviralta. Ehtona ammattinimikkeen käytölle on, että henkilö on suorittanut yliopistollisen psykoterapiakoulutuksen (60 ov).

Koulutettujen ja nimikkeen käyttöoikeuden saaneiden joukossa on yhtä lailla sosiaali- ja terveydenhuollon alan koulutuksen suorittaneita, esimerkiksi lääkäreitä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia ja sosiaaliohjaajia.

Kelan hyväksyminä palvelutuottajina on niin ikään sekä sosiaalialan että terveydenhuoltoalan koulutuksen pohjalta psykoterapiakoulutuksen hankkineita ammattihenkilöitä.

– Jos psykoterapeuttikoulutus rajattaisiin vain terveydenhuollon ammattilaisille, olisi se asetuksen, lain, nimikesuojausoikeuden ja Kelan palveluntuottajuuteen liittyvien kelpoisuusehtojen vastainen ja syrjivä, Heikkinen painottaa.

Psykoterapiapalveluille on runsaasti kysyntää, joten koulutuksen rajaamiseen ei ole senkään vuoksi syytä.