Kannanotto

Palkansaajajärjestöjen opiskelija- ja nuorisotoimijat: Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Maan hallituksen suunnittelemat heikennykset palkansaajien asemaan ja turvaan purevat nimenomaisesti nuoriin. Muutokset tuovat poikkeuksellista epävakautta ja horjuttavat nuorten uskoa reiluun työelämään entisestään.

Kyselyiden perusteella jopa joka kolmas nuori pelkää työelämään siirtymistä, sillä työelämä nähdään haastavana, sekavana ja raskaana. Jotta saavuttaisimme työllisyystavoitteet, työelämää tulisi parantaa ja vakauttaa entisestään epävarmuustekijöiden luomisen sijaan.

Jo nyt lähes puolet nuorista siirtyy työelämään määräaikaisiin työsopimuksiin, ja määrä nousee, jos korkeintaan vuoden pituiset määräaikaiset työsuhteet ilman perusteita sallitaan. Nuorten uskoa reiluun työelämään halutaan horjuttaa helpottamalla irtisanomisperustetta.

– Nuorella, työelämään juuri siirtyneellä on usein muutenkin huolta, riittävätkö hänen taitonsa ja osaamisensa. Näillä muutoksilla luodaan lisäksi painetta ja pelkoa työpaikan menettämisestä, toteaa Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Nicole Ojala.

Samalla kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa halutaan heikentää monin tavoin, työssäoloehtoa ollaan pidentämässä 12 kuukauteen, ja yhä useampi nuori menettää oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan heikennysten takia. Työttömyysturvan lapsikorotuksen poisto osuu lisäksi myös nuoriin perheellisiin. Suomen matalan syntyvyyden tilanteessa tulisi erityisesti luoda turvaa perheen perustamiselle.

– Heikennykset työelämään ja palkansaajan turvaan sekä oikeuksiin luovat poikkeuksellista epävakautta ja horjuttavat nuorten uskoa reiluun työelämään entisestään. Tämäkö tosiaan on se perintö, jonka Orpon-Purran hallitus haluaa nuorillemme jättää, ihmettelee SAK:n järjestöasiantuntija Jussi Kukkola.

Nuoret laitetaan selviytymään työelämään kepillä ja luomalla paineita oikeista valinnoista nuoresta iästä lähtien. Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen seurauksena uudelleen kouluttautuminen ja osaamisen täydentäminen tulee lähes mahdottomaksi, mikä lisää nuorille paineita valita oikea opiskeluala jo yläasteella valita. Indeksijäädytykset koskevat myös mm. opintorahaa ja asumistukea, mikä vaikuttaa nuorten ja opiskelijoiden toimeentuloon huomattavasti.

– On nurinkurista poistaa aikuiskoulutustuki ennen kuin meillä on toimiva järjestelmä täydennys- ja muuntokouluttautumiseen. Tämä leikkaus osuu jälleen nuoriin jo työelämässä oleviin uudelleenkouluttautujiin, sanoo STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright.

Palkansaajan asemaan suunnitellut työelämän heikennykset koskevat erityisesti nuoria tulevaisuuden tekijöitä. Nuorten hyvinvointia halutaan edistää ainoastaan juhlapuheissa. Suunnitellut muutokset heikentävät nuorten hyvinvointia tai uskoa tulevaisuuteen. Me vaadimme myös nuorille ja tuleville sukupolville reilua ja oikeudenmukaista työelämää.

Nicole Ojala, puheenjohtaja, Akavan opiskelijat, puh. 045 698 6370

Jussi Kukkola, järjestöasiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK,
puh. 044 585 5285

Markus Wright, puheenjohtaja, STTK-opiskelijat, puh. 044 544 9106