Uutinen

Osallistu verkkotilaisuuteen sosionomien palkkauksen kehittämisestä

Talentia ja Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat Sola ry järjestävät 16.11.2022 klo 18-19 verkossa keskustelutilaisuuden sosionomien palkkauksesta ja sen kehittämisestä. Keskustelun aiheina ovat muun muassa:

  • Tehtävän vaativuuden arviointi: tuntevatko työnantajan edustajat ja luottamusmiehet riittävästi tehtävien sisältöjä ja miten tilannetta voidaan parantaa?
  • Alueellinen ja paikallinen edunvalvonta sekä luottamusmiehen rooli ja sen tukeminen palkkaedunvalvonnassa
  • Sosionomien arvostus: pito- ja vetovoima erityisesti kunta-alalla
  • Oman osaamisen kehittäminen ja urapolun rakentaminen – kannattaako sosionomin YAMK-tutkinto?

Keskustelemassa ovat Solasta Sari Laaki ja YAMK-tutkinnon osalta Terhi Tahvanainen. Talentiasta mukana ovat mm. erityisasiantuntija Alpo Heikkinen ja työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

Tilaisuudessa avataan sosionomien palkkausta ammatillisesti työn sisällön ja tehtävänkuvan kannalta. Lisäksi puhutaan palkkauksesta ja edunvalvonnan keinoista niin yksilöllisellä, paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.

Luvassa ei ole kalvosulkeisia, vaan vapaamuotoista keskustelua, johon osallistujat voivat myös osallistua. Voit lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu 11.11.2022 mennessä.

Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan!

>> Ilmoittaudu mukaan