Uutinen

Ongelmat Helsingin kaupungin palkanmaksussa jatkuvat – JUKO teki valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointityönantajalle

Talentia on pyytänyt JUKOlta yhteisen valvontapyynnön tekemistä Helsingin kaupungin palkkaepäselvyyksistä.

”Työntekijällä on yksiselitteinen oikeus palkkaan, ja Helsingin kaupunki on laiminlyönyt tämän velvollisuutensa jo pitkään. Palkanmaksu on käytännössä työnantajan tärkein velvollisuus. Tämä laiminlyönti koskee laajaa joukkoa palkansaajia. Tästä syystä JUKO on tehnyt valvontapyynnön KT:lle ja edellyttää siltä toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi”, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.


Kunta-alan akavalaisia ammattiliittoja edustava Julkisalan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on tehnyt Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle valvontapyynnön Helsingin kaupungin toistuvasti maksamatta jääneistä palkoista.

Valvontapyynnössään JUKO edellyttää, että KT ilmoittaa vielä tällä viikolla, mitä toimenpiteitä se aloittaa, jotta Helsingin kaupungin henkilöstön palkat maksetaan kunta-alalla sovittujen työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti.

JUKOn liittojen edustamat akavalaiset esihenkilöt ja asiantuntijat työskentelevät Helsingin kaupungilla muun muassa lääkäreinä, opettajina, sosiaalialan ammattilaisina, hallinnon esihenkilöinä ja asiantuntijoina. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan, kunnallistekniikan sekä ruokapalvelujen esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä on jäänyt saamatta palkkoja tai maksatuksessa on ollut epäselvyyksiä.

Neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen JUKOsta kertoo, että valvontapyyntö on nyt tehty nimenomaan työnantajajärjestölle, koska: – Näkemyksemme on, että Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan on varsin yksiselitteinen.

– Helsinki on pitkäaikaisesti laiminlyönyt velvollisuutensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden ja palkanmaksun suhteen.

JUKOn Jouni Vattulainen painottaa, että ongelma koskee kaikkia Helsingin kaupungin sopimusaloja. Kunta-alalla sopimuksia on viisi.

Helsinki siirtyi Sarastian palkanlaskentajärjestelmään huhtikuun alussa, mutta ongelmat palkanmaksussa jatkuvat edelleen. Jokainen virhe palkanmaksussa täytyy ilmoittaa palkanlaskentaan erikseen.

Palkkaongelmat ovat koskeneet tuhansia Helsingin kaupungin palkansaajia keväästä lähtien. Suomen suurimpana työnantajana Helsinki työllistää noin 40 000 ihmistä.

Kunta-alan valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • Lääkärien virka- ja työehtosopimus LS*
  • Sosiaali- ja terveyden huollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus*
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

*Sopimukset siirtyvät kunnista hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta.

JUKO on julkaissut uutisen 21.11.2022.