Tiedote, Uutinen

On ennenaikaista puhua varhaiskasvatuksen sosionomin palkasta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian saaman tiedon mukaan Kuntatyönantajat on ohjeistanut kuntia sijoittamaan varhaiskasvatuksen sosionomien palkan varhaiskasvatuksen opettajien ja lähihoitajien väliin. Varhaiskasvatuksen sosionomin koulutus on aloitettu tänä vuonna, eikä tehtävän vaativuudesta ole tehty vielä päätöksiä. Tämän vuoksi tehtävän palkkaakaan ei voida vielä arvioida.

Talentia katsoo, että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuva on vähintään yhtä vaativa kuin varhaiskasvatuksen opettajan, oikeastaan vaativampi, koska koulutuskin on laajempi.

Talentian varhaiskasvatuksen työryhmä on valmistellut mallin varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta. Työryhmän mukaan varhaiskasvatuksen sosionomi koordinoi lasten kasvatuksen, opetuksen ja hoidon yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

Varhaiskasvatuksen sosionomi on sekä varhaiskasvatuksen että sosiaalialan asiantuntija

Talentia korostaa, että varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä tulee tulevaisuudessa työskentelemään kaksi korkeakoulutettua ammattilaista. Molemmilla, sekä varhaiskasvatuksen sosionomilla että varhaiskasvatuksen opettajalla, on koulutukseensa perustuvat vastuut ja työprosessit johdettavanaan.

– Varhaiskasvatuksen sosionomi on lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilainen. Sosionomin opinnoissa on kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen sekä sosiaalipedagoginen viitekehys, toteaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot käsittelevät varhaispedagogiikkaa, varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan lainsäädäntöä, lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista, lapsuutta yhteiskunnassa, perheen tukemista ja kasvatusyhteistyötä. Sosionomi on siis sekä varhaispedagogiikan että sosiaalipedagogiikan osaaja.

 

Varhaiskasvatuksen sosionomi ehkäisee syrjäytymistä ja tukee lasten kaverisuhteita

Talentian varhaiskasvatuksen työryhmän ehdotus varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvasta perustuu varhaiskasvatuslaille ja varhaiskasvatusta ohjaaviin kansallisiin asiakirjoihin. Varhaiskasvatuslaki korostaa aikaisempaa enemmän lapsen ja perheiden osallisuutta. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden, eli vasun, mukaan varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on useita tehtäviä:

– Varhaiskasvatus esimerkiksi edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta. Näitä tehtäviä varhaiskasvatuksen sosionomi voi työssään edesauttaa, Katajisto sanoo.

Varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) -koulutuksen tuottama osaaminen antaa vahvan perustan vastata varhaiskasvatuksen educare-mallin toteutumisesta. Sen mukaan on keskeistä huomioida lapsen ikä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen painotuksessa.

– Varhaiskasvatuksen sosionomiksi kouluttautunut on pätevä sosiaalisen osaajana vastaamaan tiimityöskentelystä, lasten vertaissuhteiden rakentamisesta, koko päiväkodin yhteisöllisestä toiminnasta sekä yhteistyöstä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Talentia osallistuu myös Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumiin, joka julkistaa mietintönsä ensi vuoden alussa.

 

>> Lue lisää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvasta