Uutinen

Nyt voit ehdottaa Akava-yhteisön yrittäjäpalkinnon saajaa

Kuka akavalainen yrittäjä tai ammatinharjoittaja ansaitsisi sinun mielestäsi yrittäjäpalkinnon? Akava-yhteisön yrittäjäpalkinnon avulla tuodaan esille yrittäjyyden merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja työllisyydelle.

Voit ehdottaa yrittäjäpalkinnon saajaa 5.6.2024 mennessä.

Palkintona on yrittäjän osaamisen kehittämiseen kohdennettu 5 000 euron rahoitus. Yrittäjä voi itse päättää, mihin koulutukseen tai muuhun yrityksen kehittämiseen hän käyttää palkintorahan.

Mistä on kysymys?

Akava-yhteisö myöntää vuosittain palkinnon tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on nostaa esille yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnalle, taloudelle ja työllisyydelle.

Kuka voi saada palkinnon?

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kuka voi ehdottaa palkittavaa?

Ehdotuksia palkinnon saajista voi tehdä kuka tahansa Akavan liittoon kuuluva henkilö, Akavan jäsenjärjestöt sekä AKY – Akavalaiset yrittäjät ry. Yrittäjä voi myös itse ehdottaa itseään palkinnonsaajaksi.

Minne ehdotus toimitetaan?

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan osoitteeseen anu.tuovinen@akava.fi 5.6.2024 mennessä. 

Akavan hallitus päättää palkinnonsaajasta yrittäjäpalkintoryhmän ehdotuksesta sekä palkinnon antamisen ajankohdasta.