Matala palkka ja henkilöstöpula lasten edun esteenä yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Yksityisen varhaiskasvatuksen nykyolosuhteet eivät mahdollista työn tekemistä sosionomien korkeakouluosaamista vastaavalla tavalla. Työstä maksettava palkka on liian matala ja henkilöstöä liian vähän, mikä vaarantaa lasten edun ja luo painetta vaihtaa alaa. Tämä selviää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian selvityksestä, joka on tehty yksityisellä varhaiskasvatusalalla toimiville sosionomitaustaisille varhaiskasvatuksen korkeakoulutetuille.

­– Palkan on vastattava työn vaativuutta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa työskentelevistä sosionomeista 90 prosenttia kertoo, että palkka on heille tärkeä kysymys. Ja heidän palkkansa ei tosiaan vastaa työn vaativuutta, sillä yksityisen sektorin kuukausipalkat voivat olla satoja euroja pienemmät kuntiin verrattuna, jossa palkka on myös kaukana työn vaativuudesta, kertoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Merkittävä työntekoa kuormittava asia on päiväkotien jatkuva kiire, kertovat selvitykseen osallistuneet. Henkilökuntaa ei ole lakisääteisen mitoituksen mukaisesti paikalla.

­– 59 prosenttia selvitykseen osallistuneista kertoi, että päiväkodissa ei ole riittävästi henkilöstöä. Henkilöstöpula vaikuttaa luonnollisesti päiväkodin arkeen ja lasten hyvinvointiin, sanoo Jenni Karsio.

Viime elokuussa tuli voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen asiakasmitoitukseen. Niiden mukaan päiväkodissa saa olla yhtä kasvattajaa kohden korkeintaan seitsemän yli kolmevuotiasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta.

Lisätehtävistä tulee maksaa korvaus

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa työskentelevät tekevät selvityksen mukaan omien tehtäviensä ohella monenlaisia lisätehtäviä. He mm. sijaistavat päiväkodin johtajaa, ovat tiimin vetovastuussa tai hoitavat ruokahuoltoa ja siistijän tehtäviä.

Usein lisätehtävistä ei makseta korvausta, vaan ne tulevat korvauksetta muiden tehtävien päälle.

­– 66 prosenttia yksityisessä varhaiskasvatuksessa työskentelevistä sosionomeista tekee ylimääräisiä tehtäviä, joista ei makseta korvausta. Kyseessä ovat selkeästi pääasiallisen kasvatus- ja opetustehtävän oheen tulevat lisävastuut, joista tulee maksaa erillistä korvausta, korostaa Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa mainitaan lisävastuuna esimerkiksi tiimivastaavan tehtävä, josta maksetaan erillistä tehtäväkohtaista lisää. Varhaiskasvatus sisältää kuitenkin myös monia lisätehtäviä, joita ei ole vielä työehtosopimuksessa, kuten vastuu musiikki- ja liikuntakasvatuksesta tai sosiaalisesta mediasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei niistä tulisi saada korvausta.

– Työntekijällä on hyvä tilaisuus nostaa lisävastuiksi muodostuneet tehtävät esiin ja keskustella niiden korvaamisesta, kun hän käy esihenkilön kanssa kehityskeskusteluja tai kun tehtävänkuvaa laaditaan, Kinnunen muistuttaa.

Varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen hyödyntämättä

Yksityiset päiväkodit eivät vielä ole hyödyntäneet täysimittaisesti varhaiskasvatuksen sosionomien monipuolista osaamista. Talentia painottaa, että asia on korjattava pikimmiten – tämä on lasten etu.

Varhaiskasvatuksen sosionomit tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäisevät lasten syrjäytymistä. He mm. arvioivat lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vastaavat varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyöstä.

– Yksityisten päiväkotien tulisi laittaa varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviä hakuun. Heidän tuellaan vältämme pienet ja isot ongelmat lapsen ja hänen perheensä elämässä, Karsio summaa.

(16.6.2022 varhaiskasvatuksen sosionomin virka muutettu varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi.)