Uutinen

Maksutonta ammatillista kuntoutusta sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille

KIILA–kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työkykyä sekä edistää työelämässä pysymistä. Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön ja ammattiin liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä. KIILA on tarkoitettu kaikille työssä oleville ikään katsomatta, myös yrittäjille. Oleellista on työkyvyn olennainen heikentyminen ja työn suoriutumisessa eteen tulevat vaikeudet.

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät täysihoitomajoituksen. Kela myöntää toimeentulona kuntoutusrahaa (75% taso työtulosta) ja matkakorvausta.

Sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille suunnattu kuntoutukseen mahtuu kahdeksan kuntoutujaa. Kuntoutus alkaa arviointipäivällä 24.10.2018, mutta ilmoittautuminen on jo avoinna. Edellinen korkeasti koulutetuille sosiaalialan ammattilaisille kohdennettu kuntoutusjakso tuli nopeasti täyteen, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet mukaan, joten kannattaa toimia ripeästi.

> Lue lisää sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien kuntoutusjaksosta koulutusesitteestä tai Kelan sivuilta
> Näin haet kuntoutukseen
> Mikä KIILA?