Uutinen

Liittovaltuusto koolla: Katse neuvottelukeväässä ja hyvinvointialuemuutoksessa

Talentian liittovaltuusto kokoontui kuluneena viikonloppuna 23.4.–24.4. Helsingissä hybridikokoukseen.

Kokouksessa käytiin läpi sopimusneuvottelujen tilanne ja kuultiin hallituksen selonteko vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi Talentian hallitukseen valittiin opiskelijajäseneksi sosiaalityön pääaineopiskelija Emilia Hoikkaniemi tehtävästä eronneen, Talentian työntekijäksi valitun Linda Lindgrenin tilalle.

Vuosi 2021 alkoi neuvotteluilla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtymisestä kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta KVTES:sta uuteen SOTE-sopimukseen ja varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta KVTES:sta OVTES:een. SOTE-sopimus ja OVTES-siirto astuivat voimaan 1.9.2022. Loppuvuosi valmistauduttiin jo kuluvan kevään sopimusneuvotteluihin ja etukäteen oli tiedossa, että kierroksesta ei tule helppo. Kunta-alalla työriitaan hierotaan sopua sovittelulautakunnassa, ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla mainittavaa neuvotteluedistystä ei edelleenkään tullut eikä osapuolten lähentymisestä voi puhua.

– Meidän täytyy osoittaa muulle yhteiskunnalle, kuinka tärkeää työmme on. Minä en halua, asiakkaamme eivät halua, eikä kukaan inhimillinen ihminen halua, että asiakkaamme joutuvat kärsimään. Tämän takia me nyt taistelemme. Kenenkään ei ole pakko vaihtaa alaa, kenenkään ei tarvitse uupua, kenenkään ei tarvitse huolehtia asiakkaidensa kohtaloista, jos työehdot, työolosuhteet, työn resurssointi ja palkat ovat sillä tasolla, jolle ne kuuluvat, sanoi Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio neuvottelutilanteesta.

Korona lisäsi jäsenten tuen tarvetta

Vuoden 2021 toimintaa väritti edellisen vuoden tavoin koronapandemia. Jäsenet tarvitsivat tukea erityisesti koronan liittyvässä uudessa lainsäädännössä, ja jäsenten yhteydenotot Talentiaan lisääntyivät.

Edunvalvonnassa valmistauduttiin hyvinvointialuemuutokseen, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa korostettiin vuonna 2021 runsaasti sosiaalihuollon, varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden merkitystä yhteiskunnassa. Lisäksi Talentia esitti sosiaalialalle omaa työhyvinvointiohjelmaa. Työtä jatketaan 2022 mm. So koskee kaikkia -kampanjan merkeissä.

Syksyllä 2021 pidettiin työsuojeluvaalit, joihin Talentia kannusti jäseniään asettumaan ehdolle. Lisäksi Talentia lanseerasi ensimmäistä kertaa Hyvinvoiva työpaikka -kilpailun. Tarkoituksena oli nostaa esille sosiaalialan työyhteisöjä, joissa henkilöstö voi hyvin. Kilpailu oli suosittu, ja se toteutetaan myös kuluvana vuonna.

Kuntavaalivaikuttamista tehtiin monella rintamalla ja tuettiin viestinnällisesti talantialaisia kuntavaaliehdokkaita. Syksyllä 2021 Talentia vaikutti aktiivisesti aluevaaleihin ja aluevaalitavoitteet kohdistettiin sosiaalipalveluiden merkitykseen sote-uudistuksessa sekä sosiaalipalveluiden johtamiseen, asiakasturvallisuuteen ja työolosuhteisiin.

– Hyvinvointialuemuutos oli ja on jatkossakin edunvalvontatyömme keskiössä. Nyt tarvitaan erityisen hyvää henkilöstöpolitiikkaa, jotta sosiaalialan korkeakoulutettuja tulee alueille riittävästi saataville ja työpaikat houkuttelevat heitä. Näille osaajille nimittäin riittää töitä muuallakin. Rekrytointikilpailussa keskiössä on palkka, johtaminen, ja työolosuhteet, Jenni Karsio sanoo.

Liittovaltuusto on Talentian korkein päättävä elin, johon kuuluu 56 varsinaista jäsentä ja 62 varajäsentä. Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu 20.–21.11.2022.

>> Tutustu liittovaltuustoon