Tiedote

Lastentarhanopettajapula on vaarassa pahentua

Varhaiskasvatuksen työvoimapula uhkaa pahentua entisestään, jos opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatusraportin toimenpide-ehdotuksia päätetään noudattaa.

Varhaiskasvatuksen tulevaisuutta linjaava raportti väheksyy sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia. Selvityshenkilöiden mukaan yliopistotaustaisten lastentarhanopettajien määrää pitäisi tulevaisuudessa lisätä ja sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien vähentää.

– Suurin osa pätevistä lastentarhanopettajista on sosionomeja. Esimerkiksi 2014 valmistuneista lastentarhanopettajista 65 prosenttia oli sosionomeja ja 35 prosenttia yliopistokoulutettuja.

*Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä ilman sosionomitaustaisia opettajia, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Ristimäki ihmettelee, miksi varhaiskasvatusselvityksessä on sivuutettu sosionomien osaaminen. Myös ammattikorkeakoulujen näkemyksiä ei ole kuultu. Selvitys ei tunnu kohtelevan korkeakoulutuksen järjestäjiä tasapuolisesti.

– On selvää, että varhaiskasvatusta on kehitettävä. Siihen tarvitaan kuitenkin kaikkien alalla työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä ja luottamusta. Kehittämistyötä on jatkettava niin, että kaikki varhaiskasvatuksen ammattiryhmät otetaan mukaan, Ristimäki painottaa.

Varhaiskasvatuksen raportti on herättänyt huolta varhaiskasvatuksessa työskentelevissä sosionomeissa. Jo yksin Talentiassa on yli 3000 lastentarhanopettajaa, jotka ovat nyt huolissaan työnsä tulevaisuudesta.

*Lähde 1:

Vastaus kirjalliseen kysymykseen pedagogisen opetus- ja kasvatustyön roolista varhaiskasvatuksessa sekä pedagogisen koulutuksen saaneen henkilöstön määrästä

Lisätietoja:

Jaana Manssila,

jaana.manssila@talentia.fi , p. 045 7881 3880 (14.7. saakka)

Marjo Varsa,

marjo.varsa@talentia.fi, p. 044 078 9569 (10.7. jälkeen)