Tiedote

Lastensuojelun tilanne huolestuttava: asiakkuuksia ei saa lopettaa ennenaikaisesti mitoituskikkailun vuoksi

Vain noin puolet sosiaalityöntekijöistä arvioi oman lastensuojelun asiakasmääränsä olevan lakisääteisissä rajoissa. Tämä nousee esiin THL:n selvityksestä lastensuojelun työntekijöille ja työnantajille.

– Tulos on pysäyttävä. Lastensuojelun eteen ei ole tehty kaikkea, mitä olisi voitu, ja henkilöstöpulaa ei ole monin paikoin edes aidosti yritetty ratkaista, summaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Esimerkiksi Vantaan kaupunki aloitti lastensuojelun rekrytoinnit vasta, kun sille määrättiin 800 000 euron uhkasakko. Talentia korostaa, että jos työstä maksettava korvaus kohtaa työn vaativuuden, niin ammattitaitoisia sosiaalialan korkeakoulutettuja on saatavilla.

– Lastensuojelun työntekijöistä on syytä pitää kiinni ja virat täynnä, koska työntekijöiden vaihtuvuus on haitallista lapsille ja nuorille, Heikkinen toteaa.

Kyselyn perusteella vaikuttaa, että kannustimia työntekijöiden rekrytoimiseksi on silti käytetty melko heikosti. Myös johtavat viranhaltijat arvioivat, ettei erityisiä kannustimia ole käytetty riittävästi.

– Toisaalta yksilöidymmin työnantajan ja työntekijän näkemykset muun muassa palkkakannustimista ja pysyvyystekijöistä eriävät reilusti. Tämä herättää kysymyksiä, aliarvioivatko työnantajat työntekijöiden tarpeita ja työn vaativuutta, Heikkinen sanoo.

Jonojen kaunistelu ei sallittua

Vuoden 2022 alusta lukien lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on saanut olla samanaikaisesti asiakkaana enintään 35 lasta. THL:n selvityksen mukaan noin puolet työntekijöistä oli huolissaan asiakasmitoituksen ei-aiotuista vaikutuksista, kuten lastensuojeluasiakkuuden liian varhaisesta päättämisestä, jotta pysytään asiakasmitoituksessa.

– Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä pitämään lapsia jonossa tai lopettamaan asiakkuuksia säilyttääkseen itse puhtaat paperit. Lasten oikeudet on varmistettava – tämä ei ole lastensuojelutyössä vapaaehtoista vaan sosiaalialan ammattilaisen velvollisuus, Heikkinen korostaa.

Kikkailu mitoituksilla on yksiselitteisesti väärin. Tämä kuormittaa myös työntekijää ammattieettisesti.

– On ongelmallista, että työntekijällä on virkavastuu asiakkuuden lopettamisesta, vaikka se toteutetaan työnantajan vaatimuksesta. On myös kysyttävä, että kuka on vastuussa jonottajista, kun lastensuojelun tarve on jo todettu, Heikkinen toteaa.

Mitoitus laskettava 25 lapseen

Valtaosa selvitykseen vastanneista arvioi, ettei 35 lapsen mitoitus ole riittävä, vaan työmäärä on edelleen liian suuri. Toisaalta mitoitus tuo kuitenkin selkeän rajan työmäärään.

Selvitys kertoo, että nykyinen mitoitus on hyvä alku ja sovittu lasku 30 asiakkaaseen vuonna 2024 on tärkeää. Mutta on arvioitava, riittäkö sekään.

– Me Talentiassa olemme sitä mieltä, että asiakasmäärän tulisi olla korkeintaan 25 lasta. Tämä varmistaa, että työntekijällä on enemmän aikaa jokaiselle lapsiasiakkaalleen. Mitoitus estää myös työntekijöiden vaihtuvuutta, Heikkinen sanoo.

Neljä viidestä THL:n selvityksen vastaajasta oli sitä mieltä, että pienempi asiakasmäärä vaikuttaa heidän haluunsa pysyä työssään. On myös merkillepantavaa, että 46 prosenttia selvitykseen vastanneista ilmoitti hoitavansa lastensuojeluasiakkaiden lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisia lapsiperheiden asioita. Useamman lakikokonaisuuden hallitseminen tekee tehtävästä kohtuuttoman vaativan.

– Kun lastensuojelu on erityislainsäädäntöön perustuvaa kohdennettua suojelua, vaikuttaa tämä varsin kummalliselta palveluideologialta, Heikkinen toteaa.

>> Lue THL:n selvityksen tulokset