Tiedote

Lastensuojelun maksimimitoitus saatava lakiin pikaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön tänään 15.2. julkaistussa lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamista selvittäneen työryhmän loppuraportissa esitetään, että ennen alueuudistusta lastensuojelun asiakasmitoituksen suositus olisi enintään 25 asiakasta / sosiaalityöntekijä. Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle asiakasmitoitus arvioitaisiin uudelleen tiimipohjaisesti, kun kokemusta on saatu esitetyistä uusista pilottiyksiköistä.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia näkee suunnitelmissa paljon hyvää, mutta pitää suurena riskinä, että asiakasmitoitusta ei kirjata lakiin, vaan lastensuojeluun panostaminen jätetään jälleen useiksi vuosiksi kuntien hyvän tahdon varaan. Mitoituksen määrittelemiseen pilottiyksiköissä kuluu vielä arviolta ainakin viisi vuotta, mutta lastensuojelun kriisi on nyt.

”Asiakasmitoitus on saatava lainsäädäntöön velvoittavaksi pikaisesti, jotta muutos parempaan aidosti tapahtuu. Tässä on kyse lasten oikeuksista suojeluun ja työntekijöiden oikeudesta tehdä työtään turvallisesti. Meillä on juuri nyt tuhansia lapsia, jotka eivät saa apua. Heillä ei ole aikaa odottaa montaa vuotta, että pilottiyksiköt ehtivät etsimään sopivia asiakasmääriä. En lähtisi tässä luottamaan kuntien hyvään tahtoon noudattaa 25 lapsen maksimisuositusta, kun meillä on kuntia, joissa lapsia voi olla jopa 80 yhtä sosiaalityöntekijää kohden”, sanoo Talentian lastensuojelun erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Lastensuojelun sosiaalityö on vuosikymmeniä kärsinyt ylisuurista asiakasmääristä sosiaalityöntekijää kohden. Ylimitoitetulla työkuormalla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja työn laatuun eli siten myös asiakasturvallisuuteen. Talentia on ajanut pitkään 25 lapsen lakisääteistä maksimitoitusta vastuusosiaalityöntekijää kohti.

Talentia on tyytyväinen siihen, että lasten ongelmiin halutaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa, ja vahvempien sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen monipuolisten perustason palveluiden tarve tunnistetaan. Myös raportissa esitetty monipuolisen ammatillisen osaamisen tuominen lastensuojeluun ja systeeminen tiimityön malli on hyvä asia.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan selvitystyön tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen. Selvitys on osa hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen osallistui työryhmän työskentelyyn Talentian edustajana.

Lisätietoja:
Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Puh. 09 3158 6023
Email. alpo.heikkinen@talentia.fi

Linkki loppuraporttiin >>