Tiedote

Lasten etu turvattava – Koulukuraattorit rajattava lomautusten ulkopuolelle

Osa kunnista suunnittelee koulukuraattoreiden lomautuksia nyt koronavirustilanteessa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että koulukuraattorit rajattaisiin lomautusten ulkopuolelle. Lomautukset vaarantavat lasten hyvinvoinnin.

Kuraattorien tekemä työ ei ole vähentynyt lasten ja nuorten etäopiskelun aikana. Sen sijaan se on muuttanut muotoaan ja tuonut uusia asiakkuuksia. Kuraattorit ovat pääasiassa etäyhteyksin yhteydessä oppilaisiin ja perheisiin.

Myös kuraattorit ovat tehneet hyvin nopean digiloikan yhteydenpidossaan oppilaisiin ja vanhempiin. On tärkeää, että opettajilla on tukenaan toinen silmäpari lasten hyvinvointia arvioimassa.

– Opetushallitus edellyttää, että etäopetuksessa oleville oppilaille järjestetään heidän tarvitsemaansa oppimisen tukea sekä oppilashuoltoa. Kuraattoreiden lomautukset ovat ristiriidassa tämän kanssa, korostaa Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Perheiden jaksaminen koetuksella

Koronavirustilanne on tuonut kuraattoreille uusia tehtäviä. He seuraavat muun muassa etäopiskelun sujumista, oppilaiden jaksamista ja vointia, poissaoloja etäopiskelusta sekä ovat tukena koronavirustilanteen aiheuttamassa ahdistuksessa. Yhteistyö lastensuojelun kanssa on jatkunut. Myös konsultaatiot ovat lisääntyneet.

– Joissakin tilanteissa huolena on myös koko perheen jaksaminen – varsinkin jos perheen vanhemmat ovat kotona etätöissä ja samalla yrittävät auttaa lastansa etäopiskelussa. Perheet ovatkin alkaneet tuoda väsymystään yhä enemmän esiin kuraattoreille, kertoo Talentian koulukuraattorit ry:n puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen.

Talentia korostaa, että lapset ja nuoret tarvitsevat apua ja tukea nyt poikkeustilanteen aikana ja myös tämän jälkeen. Oppilashuoltopalvelujen merkitys korostuu tällaisessa poikkeustilanteessa. On tärkeää ennakoida myös sitä, miten toimitaan, kun koulunkäynti aikanaan palaa takaisin normaaliksi.

 

Lisätiedot:

Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, puh. 09 3158 6022

Talentian koulukuraattorit ry:n puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, puh. 050 595 0974