Uutinen

Kunta-alan sopimus syntyi kivuliaasti

Kunta-alalle on syntynyt neuvottelutulos. Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2020. Palkat nousevat sopimuskaudella 3,46 prosenttia. Palkankorotus vastaa muilla aloilla tehtyjen korotusten tasoa.

Tänä vuonna maksetaan 1.5. yleiskorotus, joka on 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Neuvottelutilanne oli tiukka, ja ratkaisu syntyi vasta työtaistelun avittamana. Talentian kunta-alalla työskentelevät jäsenet menivät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon neuvotteluja vauhdittaakseen.

– Tavoitteenamme oli saada korvausta lomarahaleikkauksista, muiden alojen mukaiset palkankorotukset sekä palkkaohjelma. Tulos tyydyttää siinä mielessä, että emme jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Kiitos Talentian jäsenille, jotka seisoivat yhteisessä rintamassa ja osallistuivat työtaisteluun, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kiittää.

Kertaerä ja palkkaohjelma

Tammikuun 2019 palkan yhteydessä maksetaan kertaeränä 9,2 prosenttia varsinaisesta palkasta, keskimäärin 260 €.

Palkansaajat ja työnantaja käynnistävät palkkaohjelman, jossa selvitetään kunta-alan ansiokehityksen takamatkaa suhteessa yksityiseen sektoriin. Sen jälkeen osapuolet sopivat, miten eroja lähdetään kaventamaan.

Sujuvasti kohti maakuntia

Kunta-alan neuvotteluissa katsottiin vuoteen 2020, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset siirtyvät kunnilta maakuntien palvelukseen.

Neuvottelutuloksen mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön palkoista ja työajoista neuvotellaan SOTE-neuvotteluryhmässä 2018-2019.

– JUKOn toisena edustajana Talentia neuvottelee palkoista ja työajoista samassa pöydässä Tehyn, SuPerin ja JHL:n kanssa. Tavoitteena on saada sote-henkilöstölle mahdollisimman hyvät sopimukset ennen kuin he siirtyvät maakuntiin, Ristimäki sanoo.

Talentian jäsenten palkkausta on edelleen parannettava, sillä nykyinen palkkataso ja -kehitys eivät vastaa työn vaativuutta. Ongelmia aiheuttaa myös kova työpaine, jossa henkilöstö joutuu nyt työskentelemään.

Neuvottelutulosta käsitellään JUKOn hallituksessa ensi viikolla. Neuvottelutuloksen tarkemmasta sisällöstä tiedotamme heti, kun päätökset on tehty.