Tiedote

Kunta-alan osapuolet koolla perjantaina – JUKOn tavoite palkkaohjelmasta pysyy

Arvoa asiantuntijalle

Kunta-alan työriitojen sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan luona perjantaina 11. maaliskuuta. JUKO pitää kiinni keskeisestä tavoitteestaan, palkkaohjelmasta.

JUKOn tavoitteena on vähintään 2 prosentin yleiskorotus vuodelle 2022 sekä monivuotinen palkkaohjelma, joka korjaa kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä yksityissektoriin verrattuna. Palkkaohjelma on tarpeen, jotta kunta-ala pystyisi säilyttämään työnantajana pito- ja vetovoiman. Jo nyt henkilöstöpula on todellinen, ja se uhkaa pahentua edelleen.

JUKOn muita tavoitteita neuvotteluissa ovat muun muassa joustavan ja joutuisan ruokailun laajentaminen kaikkiin työaikamuotoihin sekä perhevapaiden tasaisempi jakautuminen 1. elokuuta voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti.

Lakkovaroitus myös Tampereelle ja Kuopioon

Tällä viikolla JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet kaksi lakkovaroitusta vauhdittamaan kunta-alan sopimusneuvotteluja, jotka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti 28. helmikuuta. Valtakunnansovittelijan luo neuvottelujen osapuolet kokoontuivat ensimmäisen kerran tämän viikon maanantaina 7. maaliskuuta.

Ensimmäinen lakkovaroitus koskee Rovaniemeä ja Jyväskylää ja toinen Tamperetta ja Kuopiota.

Jos osapuolet eivät pääse neuvottelupöydässä sopuun lakkojen ajankohtia ennen, kaksipäiväinen lakko Rovaniemen ja Jyväskylän kunta-aloilla alkaisi 23. maaliskuuta ja Tampereella ja Kuopiossa 29. maaliskuuta.

Jo nyt on voimassa JUKOn ja JAUn yhdessä valmistelema ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka kestää sunnuntaihin 13. maaliskuuta puolilleöin saakka.

JUKO korostaa, että lakot voidaan estää sillä, että kunta-alan sopimukset syntyvät ennen lakon alkua.

Sovittelu jatkuu maanantaina 14. maaliskuuta heti aamusta. Lähetämme mahdollisuuksien mukaan sovittelusta julkista tilannetietoa luottamusmiehille ja liitoille.

Sopimukseton tila

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Kunta-alan neuvottelut alkoivat 11. tammikuuta, ja tällöin virka- ja työehtosopimus irtisanottiin päättymään 28. helmikuuta. Näin ollen kuntasopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi. Työrauhavelvollisuutta ei sopimuksettoman tilan aikana ole, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työehdoista.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)
Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

JUKO julkaisi tiedotteen 11.3.2022

>> Seuraa Talentian neuvotteluviestintää