Uutinen

Kunta-alalla neuvoteltiin viikonloppuna

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut jatkuivat viikonloppuna 26.–27.2.

– Neuvotteluja käydään Ukrainan kriisin varjostamana. Ratkaisut eivät siinnä vielä lähellä, koska neuvotteluissa ei ole keskusteltu konkreettisesti numeroista. Palkkaohjelma on äärimmäisen tärkeä tavoite julkisen sektorin palkkojen laahatessa takamatkalla työn veto- ja pitovoiman edistämiseksi”, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Kunta-alan sunnuntaisessa neuvottelupöydässä Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT esitteli hahmotelmansa sopimusrungoksi. Tämä KVTES:n allekirjoituspöytäkirjaluonnos esiteltiin sitoumuksetta, ja kyseessä oli lähinnä ilman numerotavoitteita oleva tekninen hahmotelma.

Kaikkien kunta-alan sopimusten kustannusraami sekä yleiset palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaan. Tämä koskee myös hyvinvointialueille siirtyviä sopimuksia. Lisäksi KT toi julki esityksensä hyvinvointialueilla sovellettavista luottamusmiesmääräyksistä. Lue lisää JUKOn sivuilta.

Kunta-ala neuvotteli myös lauantaina 26. helmikuuta. Osapuolet kävivät läpi sopimusalakohtaisten neuvotteluryhmien sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) työryhmien tilannetta.

JUKOn päätavoitteita neuvotteluissa ovat mm. palkkaohjelma ja työaikasuojelun parantaminen. Palkkaohjelma tarkoittaa muusta palkankorotuksista erillistä, peruspalkkatason korotukseen korvamerkittyä rahapottia. Nyt useissa ja erityisesti naisvaltaisissa tehtävissä peruspalkkataso on aivan liian alhainen tehtävien vaativuuteen nähden.

Lisäksi JUKO pitää tärkeänä palkallisten perhevapaiden tasaisempaa jakautumista 1. elokuuta 2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti.

Nykyinen sopimuskausi päättyy

Maanantaina 28. helmikuuta kokoontuvat niin KVTES-ryhmä kuin pääneuvotteluryhmäkin.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksien voimassa oleva sopimuskausi päättyy 28. helmikuuta. Sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Talentia on JUKOn jäsen.

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Uutista muokattu 28.2. klo 11.34: Muutettu virheellistä päivämäärää ja poistettu toisto jäsenmäärästä ja some-tunnuksista.