Koronan etulinjassa myös sosiaalihuolto ja varhaiskasvatus – kriisin jälkihoito turvattava

Koronapandemia ei ole osunut pelkästään terveydenhuoltoon, vaan osansa siitä on saanut myös muu julkinen sektori. Etulinjassa on muun muassa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

– Esimerkiksi vanhusten ja vammaisten sekä lastensuojelun avo- ja asumispalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa työskennellään riskiolosuhteissa. Ryhmiä ja osastoja on säästösyistä myös yhdistelty, mikä vaarantaa niin asiakkaiden kuin henkilöstön terveyttä entisestään.

– Samaan aikaan ei suojavarusteista ole tietoakaan, vaikka asiakkailla on ollut koronaepäilyjä ja jopa diagnosoituja riskiryhmiin kuuluvia. Näin ei voida jatkaa. Nyt rikotaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden oikeuksia, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Kriisin jälkihuolto jää sosiaalihuollolle

Sote-kentän tosiasiallisista olosuhteista huolimatta vain sairaanhoitohenkilöstölle on nyt vaadittu maksettavaksi ns. koronalisää.

– Korona vaarantaa kuitenkin myös muiden etulinjalaisten terveyttä, ja nyt pitäisikin puhua laajemmin henkilöstön poikkeusolojen palkanlisästä, sanoo Tero Ristimäki.

Palkkakysymyksistä väännetään neuvottelupöydissä, mutta Talentia haluaa muistuttaa, että kuntien rahoitus on turvattava, jotta poikkeusoloista selvitään. Jatkossa huomioon tulee ottaa koronakriisin jälkihuolto ja turvata erityisesti sosiaalihuollon kantokyky.

– Sairaat parantuvat ja epidemia lakkaa, mutta jälkihoito tulee olemaan laajasti sosiaalihuollon harteilla. Jälleenrakennustyö ei ole ilmaista, mutta siinä säästäminen tulee niin inhimillisesti kuin taloudellisesti vielä kalliimmaksi, Talentian Tero Ristimäki sanoo.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia