Uutinen

JUKO: Sovintoehdotuksen palkkaohjelma koko kunta-alalle oli oikea askel – ”Valitettavaa, ettei sovintoa syntynyt”

Kunta-alan kiistaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta ei ole saatu edelleenkään ratkaisua. Kaikki neuvotteluosapuolet eivät hyväksyneet sovittelulautakunnan sovintoehdotusta puolenpäivän määräaikaan mennessä keskiviikkona 11. toukokuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO olisi ollut valmis ehdotuksen läpimenoon. Myös Talentian hallitus katsoi, että sovintoesitys olisi voitu tässä taloustilanteessa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa hyväksyä.

– Sovintoesityksessä oli Talentialle monta tärkeää elementtiä. Palkkaohjelma, varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelukohta ja se, ettei sosiaalialan korkeakoulutettujen työaikaa pidennetty. Kun on päädytty työriitojen sovitteluun, tässä kohtaa kaikkia tavoitteita ei ole mahdollista enää saada läpi. Näin ollen esimerkiksi tavoitteemme joutuisan ruokailun osalta ei vielä toteutunut. Työ sopimuksen saamiseksi jatkuu aktiivisesti, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Yhteinen kehittäminen olennaista

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää valitettavana, ettei nyt syntynyt kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

– Sovintoehdotus palkkaohjelmineen teki selkeästi näkyväksi koko kunta-alan työn ansaitseman arvostuksen ja palveluketjujen kaikkien työntekijöiden merkityksen. Se ei asettanut ketään vastakkain, vaan olisi tukenut työpaikkojen yhteistä kehittämistä. Tämä on olennaista, sillä kuntatyötä tehdään yhdessä ja hyvinvointialueille siirrytään yhdessä, Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan kunta-alan on päästävä viimein kuromaan kiinni palkkaliukumien puuttumisen aiheuttama ansiokehityksen takamatka.

Sovittelulautakunnan sovintoehdotus sisälsi viisivuotisen palkkaohjelman, jonka vaikutus olisi ollut yhteensä viisi prosenttia.

JUKOn toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin mukaan palkkaohjelma kuntasektorin kaikille kuudelle sopimusalalle oli JUKOlle neuvotteluissa kynnyskysymys.

– Palkkaohjelma mahdollistaa matalan palkkatason korjaamisen ja sovittelulautakunnan ehdotus olisikin tältä osin vastannut JUKOn tavoitteita.

Jatko avoinna

Sovittelulautakunta esitti kunta-alalle kolmivuotista sopimusta ja kuluvan vuoden yleiskorotukseksi 2:ta prosenttia jokaiselle sopimusten piirissä olevalle työntekijälle. Enintään 2 300 euron kuukausipalkkoihin olisi toteutettu vähintään 46 euron korotus.

– Vuosien saatossa syntyneeseen kuntapalkansaajien ansiokehityksen takamatkaan olisi tuonut helpotusta myös muiden alojen palkankorotukset ylittävä 0,5 prosentin suuruinen keskitetty järjestelyerä, kertoo Löfgren.

Kunta-alan neuvottelujen jatko on nyt toistaiseksi avoinna.

– Vaikka kolme osapuolta neljästä hyväksyi annetun sovintoehdotuksen, tämä päätös ei sido enää ketään, Löfgren toteaa.

> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla

Uutista muokattu 12.5.2022 klo 8.26: Poistettu lause ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä.