JUKO: Sopimusalakohtaiset ryhmät kokoontuivat kunta-alan neuvotteluissa – pieniä yksityiskohtia saatu sovittua

Lauantaina kokoontuivat sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät, eli käsittelyssä olivat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) sekä Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS). Talentiasta SOTE-neuvotteluryhmässä on neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Työryhmät kartoittivat, missä tekstikysymyksissä osapuolet ovat vielä erimielisiä. Muutamia yksityiskohtia on saatu myös sovittua, eli joissakin pienissä asioissa on saavutettu lisää yksimielisyyttä.

Sovittelulautakunta on pyytänyt ryhmiltä raportit neuvotteluista lauantaihin kello 21:een mennessä, ja lautakunta kokoontuu sunnuntaina päättämään, miten prosessi jatkuu.

Neuvottelut tammikuusta lähtien

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE (Super ja Tehy) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat neuvotelleet uusista virka- ja työehtosopimuksista tammikuusta lähtien.

Työministeri Tuula Haatainen asetti sovittelulautakunnan kunta-alan työriitojen ratkaisemiseksi 8. huhtikuuta. Lautakunnan puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

JUKO julkaisi uutisen 23.4.

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivulla