Uutinen

JUKO: Kunta-alan neuvottelut jatkuivat valtakunnansovittelijan luona

JUKOn tavoitteita neuvotteluissa on muun muassa joustavan ja joutuisan ruokailun laajentaminen kaikkiin työaikamuotoihin. Lepotaukoasiat ovat aiheuttaneet lukuisia ristiriitoja työpaikoilla, sillä työnantaja on voinut velvoittaa myös muissa työaikamuodoissa kuin jaksotyössä olevia hoitamaan työasioita tai seuraamaan työpuhelinta taukojen aikana.

Nyt jaksotyössä ruokailu kestää enintään 15–20 minuuttia, eikä se pidennä työhön sidottua aikaa. Muissa kuin jaksotyöajassa päivittäinen lepoaika – eli 30 minuutin ruokatauko – on puolestaan työntekijän omaa aikaa.

JUKO korostaa, että työntekijän mahdollisuus valita ruokailumuoto edistää työntekijöiden työhyvinvointia, jaksamista ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Muutos ei myöskään lisää työnantajan kustannuksia vaan pikemminkin päinvastoin.

Yleiskorotus ja palkkaohjelma

Palkkakysymyksissä JUKOn tavoitteena on vähintään 2 prosentin yleiskorotus vuonna 2022 sekä monivuotinen palkkaohjelma kaikilla kunnan sopimusaloilla. Palkkaohjelma tarkoittaa muusta palkankorotuksista erillistä, nimenomaan peruspalkkatason korotukseen korvamerkittyä rahapottia.

JUKO korostaa, että palkkaohjelmat ovat välttämättömiä työelämän tasa-arvoistamisen, osaavan työvoiman saatavuuden sekä kunta-alan palkkojen jälkeenjääneisyyden takia. Julkisen sektorin palkat ovat jääneet jatkuvasti jälkeen yksityisen alan kehityksestä.

Palkkaohjelmia tarvitaan korjaamaan tehtävän vaativuuteen ja sen edellyttämään koulutukseen nähden alipalkattujen asiantuntijoiden ja esihenkilöiden ansiotasoa. Näitä palkkausjärjestelmän valuvikoja on kaikissa kuntatehtävissä – hallinnosta kulttuuriin ja koulutuksesta varhaiskasvatukseen, soteen sekä tekniikkaan.

Perhevapaat vastaamaan lainsäädäntöä

JUKO pitää tärkeänä myös palkallisten perhevapaiden tasaisempaa jakautumista 1. elokuuta 2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti. Lisäksi tavoitteena on palkallinen omaishoitovapaa.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

JUKO julkaisi tiedotteen 9.3.2022.

>> Seuraa Talentian neuvotteluviestintää