Uutinen

JUKO: Hoitajaliitot tervetulleita ideoimaan yhdessä ratkaisua kunta-alan palkkakuoppiin

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kävivät sovittelulautakunnan puheenjohtajan Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtaja Martti Hetemäen luona keskustelemassa tiistaina 24. toukokuuta.

Tapaamisessa kartoitettiin tämänhetkistä neuvottelutilannetta.

Hajauttamisyritykset vahingollisia ja laittomia

JUKOn hallituksen puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan on vahingollista, että kunta-alan neuvotteluja on pyritty hajauttamaan yhteisen pöydän ulkopuolelle.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli suunnitelmissa aloittaa talokohtaiset neuvottelut Sote ry:n (Tehy, Super) kanssa. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, mikä on Luukkaisen mukaan ainoa oikea ratkaisu.

– Kunta-alan neuvottelut ovat edelleen kesken ja työrauha on varmistettavissa ainoastaan valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Vaikka lainvastainen talokohtainen työehtosopimus jossain syntyisi, se todettaisiin työtuomioistuimeen vietäessä vaikutuksiltaan mitättömäksi, eikä sopimusta voisi soveltaa, Luukkainen tähdentää.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo, että JUKO, JAU ja KT ovat keskinäisissä neuvotteluissa pyrkineet ratkaisuun, jotta työrauha saataisiin aikaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Maanantaina 23. toukokuuta neuvottelut kuitenkin keskeytyivät, koska osapuolet eivät löytäneet yksimielisyyttä keinoista, joilla neljälle sopijapuolelle laadittu sovintoehdotus saatettaisiin voimaan kolmen osapuolen kesken.

– Me JUKOssa toivotammekin myös hoitajajärjestöt tervetulleiksi ideoimaan yhdessä, miten kunta-alan matalapalkkaiset naiset ja miehet saadaan ylös palkkakuopasta, Löfgren kertoo.

JUKO neuvottelee viisi sopimusta

JUKO, JAU ja KT jatkoivat neuvottelutunnusteluja sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta sen jälkeen, kun Sote ry (Super, Tehy, SPAL) oli omasta puolestaan hylännyt sovintoehdotuksen 11. toukokuuta.

JUKO neuvottelee kuntasektorilla viisi sopimusta: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus).

Kunta-alan virka- ja työehtosopimus koskee kaikkiaan noin 425 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen voimassaolo päättyi 28. helmikuuta. Neuvottelut alkoivat 11. tammikuuta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

JUKOn 18. huhtikuuta ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen ja on voimassa toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

Kiellon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

JUKO julkaisi tiedotteen 24.5.2022

>> Seuraa neuvotteluita Talentian sivuilla