Tiedote

JUKO esitti päätavoitteensa SOTE-sopimuksen neuvotteluissa

SOTE-sopimuksen osapuolet jättivät pääasialliset neuvottelutavoitteensa toisessa tapaamisessaan keskiviikkona 26. tammikuuta. Tämä sote-sopimuksen pääryhmä keskittyy lähinnä työaika- ja palkkausmääräyksiin, sillä yleiset palvelussuhteen ehdot ja palkankorotusraami neuvotellaan kunta-alan pääryhmässä.

JUKO tavoittelee SOTE-sopimuksen työaikamääräyksiin muun muassa ruokatauon järjestämisen joustoja.

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että kaikilla neuvotteluosapuolilla on tavoitteena ruokatauko-ongelman ratkaiseminen.
– Ruokatauon järjestämisessä on paikallisesti paljon erimielisyyksiä. JUKO katsoo, että mahdollisuus joutuisaan ruokailuun työn ohessa ja työajalla edistää työntekijöiden työhyvinvointia. Se myös järkevöittää työn järjestämistä ja parantaa tehokkuutta, toteaa Vattulainen.

Hän lisää, että JUKOn mielestä myös nykyiset työaikamuodot pitää säilyttää.

Matka-aika korvattavaksi

JUKOn neuvottelutavoitteisiin kuuluu matka-ajan korvaaminen.

– Työntekijän sidonnaisuus työhön kasvaa merkittävästi jo pelkästään matkustamisen takia, kun työntekoalue laajentuu. Tämä korostuu erityisesti hyvinvointialueille siirryttäessä, Vattulainen sanoo.

Työaikamääräyksiin liittyviä neuvotteluja jatkaa työaikatyöryhmä, jossa JUKOn neuvottelijoina ovat neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen (Talentia) ja neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (STHL).

– Kaikilla osapuolilla on työaikamääräyksiin kohdistuvia tavoitteita, osin samankaltaisia, Vattulainen kertoo.

Asiantuntijuus pitää näkyä palkassa

Palkkauksessa JUKO tavoittelee sopimusmääräyksiä, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon asiantuntijuuden sekä tehtävän vaativuuden ja tehtävän edellyttämän koulutuksen.
– Palkkahinnoitteluliitettä uudistettaessa on korostettava koulutuksen ja ammattiryhmien erilaisuuden merkitystä sekä selkeytettävä ja vahvistettava palkkahinnoittelun ulkopuolisten ryhmien asemaa, Vattulainen sanoo.

Palkkausmääräysten kehittämistä jatketaan erillisessä työryhmässä neuvottelukierroksen jälkeen.

Seuraava SOTE-sopimuksen neuvottelupäivä on 4. helmikuuta.

Sopimuksessa lähes 180 000 palkansaajaa

Lähes 180 000 kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevää palkansaajaa siirtyi Kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) uuden sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen, piiriin 1. syyskuuta 2021.

SOTE-sopimus on kunta-alan pääsopimukseen liittyvä sopimus. Yleiset palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n perusteella, ja niistä sekä kaikille sopimuksille samasta palkankorotusten kustannusraamista neuvotellaan kunta-alan pääryhmässä.

SOTE-sopimusneuvotteluissa JUKO edustaa laajasti akavalaisten liittojen ammattiryhmiä, jotka toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija- sekä johto- ja esihenkilötehtävissä. Heitä ovat muun muassa sosiaalityöntekijät, terveydenhoitajat, psykologit, terapeutit, ylihoitajat sekä sairaaloiden tutkimus- ja tekninen henkilöstö.

Lääkäreihin SOTE-sopimusta ei sovelleta, vaan lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit ovat jatkossakin JUKOn ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) välisen Lääkärisopimuksen piirissä.

JUKO | SOTE-sopimuksen neuvottelut alkoivat | 17.1.2022

Sopimus | Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus
Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (JUKO), neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen (Talentia) ja neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (Suomen Terveydenhoitajaliitto)
Pääsopijat | JUKO, Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

SOTE-sopimus koskee lähes 180 000:ta palkansaajaa.

JUKO julkaisi tiedotteen 26.11.2022