Juhlapäivä: Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan

Juhlapäivä: Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan

Tänään 1.3. on sosiaalialan suuri päivä, sillä sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tulee voimaan.

Laki on suuri saavutus sosiaalialalle. Sen eteen Talentiassa on paiskittu töitä kolme pitkää vuosikymmentä. Talentia haluaa lämpimästi kiittää myös jäseniään, sillä ilman heidän tukeaan, ei Talentia voisi toimia yhteiskunnallisena vahvana vaikuttajana.

Uuden lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tähän pyritään varmistamalla ja valvomalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan.

Nyt sosiaalialan ammattilaisilla on mahdollisuus hakea Valvirasta oikeutta harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeutta käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä. Tällä hetkellä hakemukset tehdään paperisina, mutta syksystä 2016 alkaen siirrytään sähköiseen asiointiin, mikä helpottaa ja nopeuttaa hakemista.

Lisätietoja: Talentian työelämäyksikkö, ammattiasiat@talentia.fi

Ammattiasioiden päällikkö, Marjo Varsa 09 3158 6033

Erityisasiantuntija, Laura Lindeberg 09 31 58 6020

>> Lue lisää Valviran verkkosivuilta

Jaa sivu