Uutinen

Joutuisa ruokailu pian mahdollista SOTE-sopimuksen yleistyöajassa työskenteleville

SOTE-sopimuksen yleistyöajassa työskentelevät voivat 6.3.2023 alkaen ruokailla joutuisasti työn ohessa. Joutuisa ruokailu tarkoittaa, että ruokailu (15–20 minuuttia) on työaikaa ja työntekijän on silloin oltava työvalmiudessa ja työnantajan tavoitettavissa.

Työntekijä/viranhaltija saa kuitenkin päättää, ruokaileeko hän joutuisasti vai käyttääkö hän ruokailuun omaa aikaansa.

– Molemmissa tavoissa on hyvät ja huonot puolensa, joita kannattaa omalla kohdallaan arvioida ja harkita. Joutuisa ruokailu lyhentää ns. työhönsidonnaisuusaikaa ja voi jouhevoittaa työpäivää. Toisaalta oma-aikainen rauhallinen ruokatauko mahdollistaa palautumisen työpäivän aikana, sanoo Talentian sopimusasiantuntija Susanna Pelander.

Työpaikat sopivat itsenäisesti, miten työntekijät ilmoittavat, käyttävätkö he ruokailuun omaa aikaa vai syövätkö työn ohessa.

Tarkista työpaikkasi ilmoituskäytäntö ruokailun suhteen, jos työskentelet SOTE-sopimuksen yleistyöajassa.

Keitä joutuisa ruokailu koskee?

Mahdollisuus joutuisaan ruokailuun on niillä työntekijöillä ja viranhaltijoilla, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen yleistyöajassa.

Joutuisa ruokailu ei koske SOTE-sopimuksen liitteen 4 mukaisessa työajassa tai toimistotyöajassa työskenteleviä. Näitä ovat muun muassa sosiaalityöntekijät, psykologit, sairaalafyysikot ja hyvinvointialueiden hallinnollisissa tehtävissä työskentelevät.

Talentian tavoitteena on, että myös liitteeseen 4 kuuluvat työntekijät saavat mahdollisuuden joutuisaan ruokailuun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön virka- ja työehtosopimusta eli SOTE-sopimusta noudatetaan hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon työtä tekeviin.

Miten joutuisa ruokailu tai omalla ajalla ruokailu vaikuttaa työaikaan?

Joutuisa ruokailu työajalla:
Työpäivä alkaa klo 8.00 ja sisältää kahvitauon (10 minuuttia) ja joutuisan ruokailun (15–20 minuuttia), työpäivä päättyy klo 15.39. 

Ruokailu omalla ajalla:
Työpäivä alkaa klo 8.00 ja sisältää kahvitauon (10 minuuttia) ja ruokailun omalla ajalla (30 minuuttia), työpäivä päättyy 16.09.