Uutinen

Jenny Suominen nimitetty Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtajaksi


Jenny Suominen on nimitetty Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtajaksi. Hän aloittaa työt Talentian toimistolla kesäkuussa.


YTM, Jenny Suominen aloittaa 5. kesäkuuta Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtajana. Suominen tulee työskentelemään Talentian toimistolla työelämän asiantuntijapalvelut -yksikön esihenkilönä työelämäasioiden päällikön Marjo Varsan työn jatkajana.

Demaritaustainen Suominen on työskennellyt työurallaan politiikassa ja järjestöissä.

Hän siirtyy Talentiaan sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) erityisavustajan tehtävistä. Ministeriössä Suominen työskenteli muun muassa sote-uudistuksen toimeenpanon sekä lasten ja nuorten asioiden parissa. Sitä ennen hän työskenteli SDP:n järjestöpäällikkönä.

Koulutukseltaan Suominen on yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Tuleva Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja kuvaa johtamistyyliään avoimeksi ja keskustelevaksi.

Suominen odottaa innostuneena töiden alkua uusissa tehtävissä. Hänen mukaansa Talentian jäsenten toimiala on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja siksi hyvin motivoiva.

– Saan jatkossakin tehdä työtä paremman ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta, hän sanoo.

Työssään yhteiskuntavaikuttamisen johtajana Suominen haluaa edistää Talentian näkyvyyttä julkisessa keskustelussa ja kohdistaa päättäjien huomiota sosiaalialaan. Suoraa päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamistyötä tarvitaan, kun sosiaalialaa koskevaa lainsäädäntöä tulevalla vaalikaudella uudistetaan.

– Varhaiskasvatuksessa ja sosiaalihuollossa molemmissa on resurssikriisi, jonka ratkaisu edellyttää päättäjien huomiota. Tuon Talentiaan omat verkostoni ja poliittisten prosessien tuntemuksen, Suominen kertoo.