Uutinen

Hyvinvointialueen virkavalinnoista voi valittaa – tutustu ohjeisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyi kunnista hyvinvointialueille liikkeenluovutuksena. Henkilöstö jatkaa siis pääsääntöisesti vanhoissa tehtävissään. Ylimmän johdon tehtäviä saatetaan kuitenkin laittaa sisäiseen hakuun.

– Ennen kuin sisäinen haku avataan, pitää viranhaltijoiden työtä koskevista uudelleenjärjestelyistä käydä yhteistoimintaneuvottelut. Jos uudelleenjärjestelyistä seuraa irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia, on neuvotteluiden täytettävä vähennysneuvotteluiden erityiset vaatimukset, sanoo Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

Uudelleenjärjestelytilanteessa viranhaltija on ensisijaisesti sijoitettava toiseen, entistä virkasuhdettaan vastaavaan virkaan.

Ota nämä asiat huomioon, jos teet valituksen virkavalinnasta

Hyvinvointialueen virkavalinnoista on mahdollista valittaa, jos epäilee viranhakuprosessin menneen väärin. Valituksen tekemisessä on tärkeää ottaa huomioon eri seikkoja.

Esimerkiksi valitatko virkavalinnasta, jossa on ollut useita hakijoita, mutta et ole tullut valituksi. Vai valitatko sinua koskevasta virkasiirtoa koskevasta päätöksestä, jossa sinulle osoitetaan uusi virka? Entä onko virantäyttö perustunut julkiseen hakuun vai ns. sisäiseen hakumenettelyyn?

Lue lisää valituksessa huomioon otettavista asioista ja valituksen tekemisestä täällä >> Hyvinvointialueen virkavalinnoista valittaminen

Milloin viranhausta pitää valittaa?

Jos olet tyytymätön viranhakuun, jätä oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimus ei johda toivomaasi ratkaisuun ja haluat viedä asiaa eteenpäin, voit tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Tee valitus 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut oikaisuvaatimukseen annetun vastauksen tiedoksesi.

Talentian asiantuntijat voivat avustaa valituksen muotoilussa. Talentiasta saat myös mallipohjan oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Lue lisää >> Hyvinvointialueen virkavalinnoista valittaminen

Uusi virka, jossa huonompi palkka

Toisaalta kaikissa tilanteissa valittamista ei ole tehty kovin helpoksi eli varsinaisen päätöksen antamisen sijasta hakuun avataan esimerkiksi uusi virka, jossa yllätyksenä voi olla huonompi palkka.

– Näissä tapauksissa on joskus ongelmana, että etukäteen ei ole tietoa, olisiko oma tehtävä siirtynyt ja jatkunut sellaisenaan myös myöhemmin liikkeenluovutuksen jälkeen.

– Tällöin voi olla suositeltavaa ottaa virka vastaan ehdollisena siten, että palkka ei laske. On hyvä myös pyrkiä arvioimaan, olisiko oma tehtävä jatkunut. Pohdintaan saa apua Talentian asiantuntijoilta, Laakkonen sanoo.

>> Ota yhteyttä Talentiaan