Etiikkapalkinto lapsiperheiden asunnottomuutta käsittelevälle tutkimukselle

Etiikkapalkinto lapsiperheiden asunnottomuutta käsittelevälle tutkimukselle

Asunnottomuus ja siihen liittyvät ongelmat lisäävät perheiden riskiä ajautua yhteiskunnan marginaaliin, selviää Eija Kanteluksen sosiaalityön pro gradusta ”Se on tällä hetkellä tosi hyvä, että emme joudu asua sillan alla pahvilaatikossa” – Tutkimus lapsiperheiden asunnottomuudesta. Kanteluksen opinnäytetyölle on myönnetty Talentian etiikkapalkinto.

Kantelus tarttui työssään ajankohtaiseen aiheeseen: lapsiperheiden asunnottomuus on kasvava ongelma isoissa kaupungeissa, mutta aihetta on tutkittu Suomessa vielä vähän.

Kanteluksen haastattelemat lapsiperheet olivat joutuneet asunnottomiksi muun muassa lähisuhdeväkivallan, häätöjen tai eron vuoksi. Taustalla oli myös muita ongelmia, kuten työttömyyttä, pienituloisuutta sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Lapsiperheiden asunnottomuutta voidaan vähentää

Asunnottomuus aiheuttaa perheille pahimmillaan turvattomuutta ja toivottomuutta. Tilanne voi myös pitkittyä ja uusiutua. Lapsilla asunnottomuus vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja koulunkäyntiin.

– Asunnottomuus heikentää perheiden osallisuutta ja aiheuttaa toiseuden kokemuksia. Se ei kuitenkaan automaattisesti aiheuta marginaaliin ajautumista. Kannattelevia voimavaroja ovat perheen yhtenäisyys, lapset sekä läheisiltä ja yhteiskunnalta saatu tuki, Eija Kantelus sanoo.

Kanteluksen mukaan lapsiperheiden asunnottomuutta voidaan vähentää ehkäisevällä työllä, kuten taloudellisella neuvonnalla ja tuen antamisella elämänhallinnan ongelmiin. Tarvitaan myös toimivat tukijärjestelmät ja lapsiperheille soveltuvaa väliaikaismajoitusta.

Realistinen analyysi asunnottomuuden seurauksista lapsiperheille

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 700 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisellä tavalla tai tuonut esille ansiokasta ammattieettistä pohdintaa.

– Kanteluksen tutkimus on ansiokas ja realistinen analyysi asunnottomuuden seurauksista lapsiperheille. Se osoittaa, mihin ammattieettisesti kestävä sosiaalityö voi kohdentua sosiaalialalla ja kuinka sosiaalityöllä on paikkansa ammattina ihmisarvon puolustajana, sanoo ammattieettisen lautakunnan sihteeri, erityisasiantuntija Alpo Heikkinen Talentiasta.

Eija Kantelus on valmistunut Jyväskylän yliopistosta/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta, ja hän työskentelee erityissosiaalityöntekijänä Keravan perheneuvolassa. Palkinto luovutetaan Kantelukselle syksyllä.

Lisätietoja:

Eija Kantelus

eija.kantelus@gmail.com

Alpo Heikkinen

erityisasiantuntija

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

puh. 09 3158 6023

alpo.heikkinen@talentia.fi

Jaa sivu