Uutinen

Epäpätevyysalennuksen korjaus voi vaikuttaa maksettuihin päivärahoihin

Palkkaan tehty perusteeton alennus epäpätevyyden perusteella on voinut turhaan alentaa myös työttömyyspäivärahoja tai Kelan maksamia etuuksia. Niin sanottuja epäpätevyysalennuksia on tehty kunta-alalla työskenteleville, jotka ovat kunnan yleisen työehtosopimus KVTES:n piirissä.

Tieto korotetusta palkasta työttömyyskassaan

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko käsittelee talentialaisten päivärahojen korjaukset jäsenen pyynnöstä. Täyttä päivärahaa saaneiden osalta tilanne on selkeä, heille on tiedossa lisämaksua. Soviteltua työttömyysetuutta saaneille voi tulla takaisinperintää.

Asian selvittämiseksi työttömyyskassa tarvitsee ansioerittelyn/palkkatodistuksen, josta selviää korotettujen palkanosien maksu ajankohdittain eriteltyinä. Tämän jälkeen kassa tutkii maksujaksoittain, tuleeko jaksolle lisämaksua vai takaisinperintää niiden henkilöiden osalta, joille on maksettu soviteltua työttömyysetuutta.

Takaisinperintää voi tulla esimerkiksi silloin, kun epäpätevyysalennuksen korjaus ei korota päivärahan perusteena olevaa palkkaa, mutta nostaa soviteltavaa palkkatuloa, jolloin työttömyysetuus pienenee aiemmin maksetusta.

Esimerkkijäsenen päivärahan perusteena oleva palkka nousi takautuvan palkanmaksun seurauksena 100 euroa kuukaudessa ja tämän seurauksena täysimääräinen työttömyysetuus nousi kaksi euroa per päivä. Jäsen on ollut sovitellulla päivärahalla ja soviteltavan palkkatulon nousun jälkeen lisämaksuksi jäi yhteensä 68 euroa brutto, maksettuja päiviä oli 63 joten korotus oli keskimäärin 1 euroa päivässä.

 Korjatut palkkatiedot Kelalle

 Oikaisu voi koskea sairausvakuutuslain mukaisia päivärahaetuuksia, kuten vanhempainpäivärahaa, sairauspäivärahaa tai kuntoutusrahaa, jos etuus on maksettu etuutta edeltävän viimeisten 6 kuukauden tulojen perusteella, eikä verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella. Työntekijä tai työnantaja voi esittää Kelalle korjatut palkkatiedot ja selvitystä ja oikaisua varten. Päiväraha voidaan laskea sitä edeltävien kuuden kuukauden työtulojen mukaan, jos tulot ovat nousseet vähintään 20 prosenttia verotuksessa vahvistetuista tuloista.

Suurin osa vanhempainpäivärahoista: äitiysrahasta, erityisäitiysrahasta, isyysrahasta ja vanhempainrahasta, lasketaan edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella. Kun etuus on laskettu näin, ei nyt korjatulla palkalla ole vaikutusta etuuden määrään. Maksettu lisäpalkka huomioidaan maksamisvuoden verotuksessa.

Virheellisiin palkan alennuksiin epäpätevyyden perusteella voi hakea oikaisun. Ketkä siihen ovat oikeutettuja ja kuinka toimia,  lue lisää Talentia-lehdestä.