Uutinen

Ei pudoteta ketään – Talentia julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa

Sosiaalipalveluihin sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin ja tuottaa säästöjä yhteiskunnalle, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Järjestö julkaisi tänään 18.11. liittovaltuustokokouksessaan tavoitteensa 2023 eduskuntavaaleihin ja käynnisti samalla vaalikampanjansa, jonka viesti on: Ei pudoteta ketään. Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin sosiaalialan ammattilaisten työn merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ja julkiselle taloudelle.

Julkiseen talouteen on odotettavissa menoleikkauksia ensi hallituskaudella. Talentia tarjoaa päättäjille keinoja, joilla kustannuksista on mahdollista nipistää.

Sosiaalialan osaamisella vahvistetaan hyvinvointia ja julkista taloutta

– Pitkä sentti säästetään siinä, että pidämme huolta toimivista sosiaalipalveluista. Asiakkaiden on saatava apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Kun hoidamme sosiaalisia ongelmia nykyistä tehokkaammin, säästämme muissa kuluissa, kuten terveydenhuollon kustannuksissa ja työttömyyskuluissa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Joka viides suomalainen käyttää sosiaalipalveluita. Korona-aikana kasvoi erityisesti lastensuojelun, ikääntyneiden ja vammaispalvelujen tarve.

– Suomella ei pienenä maana ole varaa pudottaa ketään. Sosiaalialan asiantuntijat tekevät töitä sen eteen, että kaikki pysyvät kyydissä. Jotta kaikki saavat tarvitsemaansa apua, meidän on pidettävä kiinni työntekijöistä ja huolehdittava siitä, että heitä on riittävästi. Tähän päästään panostamalla sosiaalialan asiantuntijoiden osaamiseen, työhyvinvointiin ja mahdollisuuksiin työskennellä laillisesti ja eettisesti oikein, Karsio painottaa.

Sosiaalialan tutkimukseen rahaa – tuloksena tehokkaammat palvelut ja vahvempi julkinen talous

Talentia vaatii, että sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitusta korotetaan ja asteittain lisätään seuraavan hallituskauden aikana. Nyt alan tutkimus saa vain roposia verrattuna terveyden tutkimukseen.

– Asiakkaiden on saatava parasta mahdollista palvelua. Tehokkaita ja vaikuttavia palveluita syntyy niin, että alan työkäytäntöjä ja -menetelmiä tutkitaan ja kehitetään säännöllisesti. Tehokkaat palvelut vahvistavat julkista taloutta, Karsio sanoo.

Varhaiskasvatus kuntoon 1+1+1-mallilla

Työvoimapulasta kärsivä varhaiskasvatus kyntää syvässä kriisissä. Vuonna 2018 uudistettu varhaiskasvatuslaki syvensi alan henkilöstöpulaa. Lakiin kirjattiin uutena tehtävänimikkeenä varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta laissa ei määritelty sosionomille selvää paikkaa verrattuna muihin ammattilaisiin.

Epäselvän tilanteen seurauksena sosionomit ovat alkaneet kaikota varhaiskasvatuksesta, mikä ajaa alaa entistä pahempaan ahdinkoon.

– Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi. Nyt on lopultakin nostettava lapsen etu keskiöön. Tämä edellyttää, että jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä työskentelee jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomi. Heidän osaamisensa tukee lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäisee lasten syrjäytymistä, Karsio sanoo.

Talentia esittää varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaisuksi 1+1+1-mallia: Jokaisessa päiväkotiryhmässä tulee olla yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

– Alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä lisäävät merkittävästi erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Siksi on tärkeää rakentaa varhaiskasvatuksessa työskenteleville sosionomeille selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin, Karsio sanoo.

Lue lisää Talentian eduskuntavaalitavoitteista: talentia.fi/eduskuntavaalit