Tiedote

Ei enää hankkeita – sosiaalialan ongelmiin tiedetään jo ratkaisut

Sosiaalialan ongelmien ratkaisu vaatii rahaa, ei jälleen kerran uusia työryhmiä ja hankkeita, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Hallitus on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn, mutta vaikuttaa siltä, että sosiaalipalvelut jäävät ilman lisärahoitusta. Alan ongelmat on siirretty työryhmän käsiteltäväksi.

– Tarve sosiaalipalveluille on kasvanut koronan aikana. Nyt vaarana on, että palveluvelka kasvaa entisestään, kun tilanteelle ei tehdä mitään. Tämä tarkoittaa kasvavia kustannuksia tulevaisuudessa, kun asiakkaiden ongelmat entisestään kasautuvat ja vaikeutuvat, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Hallituksen käynnistämästä poikkihallinnollisesta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelmasta saattaa olla vain vähän konkreettista apua, sillä siltä puuttuu rahoitus.

– Moneen muuhun asiaan tuntuu rahaa riittävän, mutta jostain syystä sosiaalipalvelut katsotaan vähemmän tärkeäksi. Tämä on tietysti poliittinen valinta, Karsio sanoo.

Keinot sosiaalialan työntekijöiden houkuttelemiseksi on otettava käyttöön

Talentian mielestä keinot sosiaalialan työntekijöiden saatavuuden turvaamiseksi ovat jo olemassa, mutta niitä käytetään laiskasti.

– Työntekijöitä kyllä löytyy ja he myös jäävät työpaikkaan, kun työnantaja tarjoaa kunnon palkan, kohtuullisen työmäärän, kunnolliset työolot ja mahdollisuuden kouluttautumiseen. Myös johtamisen pitää olla kunnossa, Karsio sanoo.

Esimerkiksi Keravalla lastensuojelun kaikki vakanssit saatiin täytettyä, kun palkkoja korotettiin yli 4000 euroon.

Karsio patistaa työnantajia ottamaan keinot kiireesti käyttöön, jotta alan ammattilaiset saadaan pysymään alalla. Talentian selvitykset osoittavat, että jo vastavalmistuneet pohtivat työpaikan ja koko alan vaihtamista.

– On taloudellisesti järkevää pitää huolta työntekijöistä, sillä hyvinvoivat työntekijät vaihtavat harvemmin työpaikkaa kuin tyytymättömät. Siitä hyötyvät myös asiakkaat, Karsio muistuttaa.

Työntekijöiden vaihtuvuus tulee kalliiksi. Työntekijän vaihtumisesta aiheutuu myös inhimillisiä seurauksia, joita on vaikea laskea rahassa.

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja, jenni.karsio@talentia.fi