Tiedote

Budjettiriihen ratkaisut sosiaalihuollon pito- ja vetovoimaan sekä vaikuttavuuteen mitättömiä

Hallitus on julkistanut budjettinsa vuodelle 2023. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on pettynyt, että se sivuuttaa monin osin sosiaalialan korkeakoulutetut.

Sosiaalialan työhyvinvoinnin ja tutkimuksen parannukset unohdettu

Hallitus kertoo päättäneensä useista toimista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi. Näihin toimenpiteisiin varataan yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Yksityiskohtaista tietoa toimenpiteistä ei ole vielä saatavilla. Todellisuudessa budjettiriihen satsaukset eivät koske laajasti sote-alan henkilöstöä, vaan keskittyvät mm. hoiva-avustajien koulutusmäärien nostamiseen.

– Esityksemme sosiaalialan omasta työhyvinvointiohjelmasta osana sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelmaa ei valitettavasti saanut hallitukselta vastakaikua. Tämä on sääli, sillä juuri sen avulla sosiaalialan veto- ja pitovoima olisi parantunut merkittävästi, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

– Hallitus ei myöskään näytä ymmärtävän sosiaalityön tutkimuksen rahoitukseen tarvittavaa panostusta, jonka kautta saisimme tietoa vaikuttavuudesta, Karsio sanoo.

Karsio ihmettelee, että vieläkään ei hahmoteta sosiaalihuollon erityisyyttä ja työn aiheuttamaa psykososiaalista kuormitusta.

– Sotea ei voi kaikessa niputtaa yhteen. Sosiaalihuollon erityiskysymykset ja -tarpeet on tunnistettava paremmin niin työhyvinvoinnin kuin tutkimuspanostusten osalta, hän sanoo.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulujen harjoittelu saa rahoituksen

Talentia on tyytyväinen päätöksiin sen osalta, että ammattikorkeakoulujen harjoittelukorvaukset huomioitiin esityksessä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin liittyviin harjoittelukorvauksiin ehdotetaan 12 miljoonaa euroa. Jatkossa harjoittelukorvaukset maksettaisiin valtion varoista harjoittelun järjestäjille, kun aiemmin ammattikorkeakoulut ovat maksaneet ne.

– Olemme tyytyväisiä, että rahoitus sote-alan ammattikorkeakoulujen harjoittelupaikoille varmistetaan nyt valtion budjetissa. Tämä oli yksi keskeisistä tavoitteistamme, Karsio sanoo.

Kun ammattikorkeakoulujen ei tarvitse enää maksaa harjoittelukorvauksia, niiden resurssit toteuttaa laadukasta koulutusta perusrahoituksella paranevat.

Talentian esitykset budjettiriiheen olivat:

  1. Sosiaalialalle on saatava oma työhyvinvointiohjelma osana sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelmaa.
  2. Sosiaalihuollon tutkimukseen on kohdennettava selkeämmin rahoitusta.
  3. Rahoitus sote-alan ammattikorkeakoulujen harjoittelupaikoille on varmistettava.