Asiakassuunnitelma sekä julkisen palvelutuotannon turvaaminen ovat perustuslakivaliokunnan lausunnon ydinkohtia

Perustuslakivaliokunta on tehnyt tärkeää työtä vaatiessaan tarkennusta asiakkaiden ja potilaiden aseman kannalta merkittäviin lain kohtiin. Huolelliseen palvelutarpeen arviointiin perustuva, yhdessä asiakkaan kanssa laadittu asiakassuunnitelma on keskeinen osa tavoitteellista sosiaali- ja terveydenhuollon työtä. Palveluiden tulee perustua yksilöllisesti arvioituun tarpeeseen. Suunnitelmalliselta ja tavoitteelliselta työskentelyltä katoaa pohja, jos asiakassuunnitelmalla ei ole vaikutusta siihen, mitä palveluita asiakas tosiasiassa saa.

Asiakassuunnitelman aseman korostuminen merkitsee sitä, että sen tekemisestä voi vastata vain laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö yhdessä asiakkaan kanssa.

Sosiaalihuollossa valinnanvapaus on ymmärretty siten, että asiakas pääsee aidosti osallistumaan itseä koskeviin valintoihin. Asiakassuunnitelma tukee myös itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Toinen merkittävä kokonaisuus lausunnossa on julkisen palvelutuotannon merkityksen vahvistaminen. Julkisella vallalla eli maakunnalla on oltava valmius turvata kansalaisille palvelut kaikissa oloissa. Tähän valmiuteen kuuluu myös riittävä rahoitus. Talentia vaatii, että sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden perustason vahvistaminen nostetaan uudistuksen toimeenpanossa kärkiteemaksi.

Jos sote-pakettia ei saada läpi eduskunnassa, on jatkettava työtä sote-palvelujen järjestämiseksi kuntia laajemmilla alueilla. Tähän saakka tehtyä maakunta- ja sote-valmistelua pitää hyödyntää. Mikäli sote kaatuisi, on vaarana, että kunnissa syntyy paniikkiratkaisuja.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus painottaa, etteivät kunnat saa missään tilanteessa tehdä lyhytnäköisiä irtiottoja tai kokonaisulkoistuksia.

Sote-palveluiden laadusta on pidettävä kiinni talouspaineidenkin keskellä.

Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus on nostettava tapetille tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa. Kyse on muustakin kuin vanhustenhuollon mitoituksista. Lastensuojelun kuntoon laittaminen edellyttää todellisia satsauksia ja asiakastyön mitoitusta lakiin. Sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden työmäärän kohtuullistaminen edellyttää mitoitusta ja lisäresursseja myös muiden muassa aikuistyössä, oppilashuollon kuraattorityössä ja vammaispalveluissa.

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa, että henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys kertovat paljon palvelujen toimivuudesta. Sosiaalialan laillistettujen ammattihenkilöiden eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien säälliset työolot, oikeudenmukainen palkkaus ja hyvä johtaminen turvaavat henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden. Osaava, hyvinvoiva ja pysyvä henkilöstö on sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden ja palvelun hyvän laadun tae.

 

Lisätiedot:

Tero Ristimäki, Talentian puheenjohtaja