Tiedote

Akava toivoo maan hallitukselta selkeää vastausta ratkaisuehdotuksiinsa

Akava toivoo maan hallituksen vastaavan mahdollisimman pian ratkaisuehdotuksiin, joita Akava liittoineen ehdotti vetoomuksessaan pääministeri Orpolle lokakuussa. Akava korostaa, että neuvottelujen ja yhteistyön avulla tulee hakea ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

– Tarvitsemme neuvotteluja ja yhteistyötä, jotta saamme vastakkainasettelua vähennettyä ja voimme varmistaa hyvän työelämän edellytykset myös uudistusten jälkeen. Keskeinen tavoitteemme on etsiä tasapainottavia tekijöitä työelämäuudistusten kokonaisuuteen yhdessä muiden työmarkkinaosapuolten ja maan hallituksen kanssa sekä sopia yhteisesti työmarkkinoiden kehittämisestä, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Kävimme hallituksemme kokouksessa laajan keskustelun työmarkkinatilanteesta. Vastustamme hallitusohjelmaan kirjattuja työelämän heikennyksiä, kuten lakisääteistä vientimallia, määräaikaisuuksien perusteista luopumista ja irtisanomissuojan heikentämistä. Vaikka pidämme ensisijaisena neuvottelujen ja sopimisen tietä, varaudumme ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumiseen. Kaikki liittomme pääsevät näin päättämään Akavan mahdollisista vastatoimista, Löfgren toteaa.

Liittokokous on Akavan ylin päättävä toimielin, jossa kaikki Akavan liitot ovat edustettuina.

– On hyvä, että työministeri Arto Satosen seminaarin yhteydessä saimme tiedon lausuntokierroksen alkamisesta. Neuvottelujärjestöillämme ja liitoillamme on tulevan mallin jatkovalmistelussa tärkeä asema.

Akava liittoineen luovutti lokakuussa pääministeri Petteri Orpolle vetoomuksen neuvottelujen aloittamiseksi, jotta tilanne työmarkkinoilla ei kriisiytyisi ja teki samalla konkreettisia ehdotuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Akavan hallitus keskusteli ajankohtaisesta työmarkkinoiden tilanteesta kokouksessaan 7. marraskuuta 2023.

Akava julkaisi alkuperäisen tiedotteen 8.11.2023.