Akava: Soten rahoituksen ja valinnanvapauden vaikutusarvioiden oltava tiedossa

Akava: Soten rahoituksen ja valinnanvapauden vaikutusarvioiden oltava tiedossa

Akavan mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä selvitysmiesten ehdotus potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksesta on hyvä pohja uudistuksesta käytävälle keskustelulle.

Ehdotus tukee Akavan vaatimusta, jonka mukaan päätöksenteon pohjaksi on saatava konkreettisia malleja ja vaihtoehtoja valinnanvapauden laajentamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Akava muistuttaa, että ennen poliittista päätöksentekoa käytettävissä on oltava asiamukaiset vaikutusarviot yhtäältä potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta ja toisaalta järjestelmän toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta.

– Potilaiden ja asiakkaiden tarpeenmukainen palvelujen saatavuus on turvattava alueellisesti yhdenvertaisesti siten, että asiakasmaksut eivät muodostu esteeksi palvelujen saatavuudelle. Lopullisia ratkaisuja ei tule tehdä ennen kuin vaikutusarvioinnit on tehty, sanoo lakimies Paula Ilveskivi.

Akava vaatii, että rahoitus-  ja asiakasmaksu-uudistus valmistellaan nopeasti, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuudesta saadaan vaikutusarvioineen kokonaiskuva ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä.

– Asiakasmaksuja koskevien ratkaisujen on kannustettava siihen, että ihmiset todella käyttävät sairauksia ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten terveystarkastuksia ja neuvontapalveluita. Lisäksi asiakasmaksut eivät saa nousta liian korkeiksi, jolloin osalla väestöä ei olisi varaa tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, Ilveskivi huomauttaa.

Akava pitää järkevinä ja realistisina selvitysryhmän ehdotuksia, joiden mukaan työterveyshuoltoa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimintaa ei heikennetä.

– Työterveyshuolto ja YTHS ovat hyvin toimivia, kustannustehokkaita ja ne vastaavat erittäin hyvin kohderyhmiensä tarpeisiin. Niiden heikentämisessä ei olisi mitään järkeä. Jotta terveydenhuolto saadaan nykyistä tasa-arvoisemmaksi, on nyt keskityttävä korjaamaan nopeasti muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Painopiste on saatava ennaltaehkäisevään ja koko väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävään suuntaan.

Akava kannattaa selvityshenkilöiden ehdotusta, jonka mukaan Valvira päättäisi yhtenäisin valtakunnallisin kriteerein siitä mitkä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijat hyväksytään valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen tuottajiksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on niin mittava hanke, että uudistuksen toteutuksessa tulisi edetä vaiheittain. Tällöin mahdollisia virheitä tai epätarkoituksenmukaisuuksia voidaan korjata jo uudistuksen alkuvaiheessa.

Lisätiedot:

Lakimies Paula Ilveskivi, puh. 050 565 1664, twitter: @paulailv

Akava julkaisi tiedotteen 31.5.2016

Jaa sivu