Uutinen

Akava: Hyvät työolot tärkeimpiä työelämässä jatkamiselle työeläkekyselyn mukaan

Akavalaisten mielestä tärkeimmät asiat työelämässä jatkamisen kannalta ovat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, varmuus työpaikan säilymisestä, kiireen vähentäminen ja joustavat työajat, osoittavat tuoreen Akava Works -työeläkekyselyn tulokset.

Hyvät työolot korostuivat kysyttäessä, pidetäänkö taloudellisia kannusteita vai hyviä työoloja tärkeämpänä työelämässä jatkamisen kannalta. Valtaosa akavalaisista kuitenkin kannattaa sitä, että taloudellisia kannusteita lisättäisiin erityisesti työuran loppupäähän.

– Olemme hankalassa tilanteessa, kun työikäisten määrä pienenee voimakkaasti ja samanaikaisesti jaksamisongelmat lisääntyvät työelämässä. Hyvillä työloilla on keskeinen merkitys, kuten kyselyn tulokset osoittavat. Työhyvinvointi, jaksaminen ja työkyvyn tukeminen ovat kovan luokan työllisyyspolitiikkaa. Niihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä yhteiskunnan tasolla että työpaikoilla, jotta työelämässä jatkettaisiin pidempään, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Työpaikkojen yhteistoiminta on tehokkain ja nopein tapa löytää vaikuttavia keinoja työhyvinvoinnin parantamiseksi. On tärkeää, että työlainsäädännössä ja työehtosopimuksissa tunnistetaan keinot, joilla voidaan lisätä työhyvinvointia ja vähentää psykososiaalista kuormitusta, Löfgren jatkaa.

Kyselyn mukaan suurempi osuus akavalaisista kuin muista palkansaajista jatkaisi työelämässä alimman eläkeiän jälkeen. Akavalaiset ovat muita palkansaajia valmiimpia jatkamaan työntekoa korvatakseen eläkkeen mahdollisen pienentymisen. Halukkuus jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle sitten, kun siihen on mahdollisuus, on akavalaisilla pienempää kuin muilla palkansaajilla.

– Akavalainen esihenkilö- ja asiantuntijatyö mahdollistaa usein enemmän vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön. Tätä akavalaiset pitivät tärkeimpänä tekijänä työssä jatkamisen kannalta. On tärkeää huomata, että johtamiskäytännöt, työn vaatimukset, työn organisointi ja työnteon tavat vaikuttavat merkittävästi sekä työntekijöiden hyvinvointiin että heidän halukkuuteensa jatkaa työelämässä. Hyvä johtaminen rakentaa pohjaa työhyvinvoinnille, toteaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

Akava Works selvitti kyselyllä, miten akavalaiset ja muut palkansaajat suhtautuvat työuran jatkamiseen eläkeiän kynnyksellä ja mitkä asiat koetaan tärkeiksi työelämässä jatkamisen kannalta. Kantar TNS keräsi selvitystä varten kaksi kyselyaineistoa 11.–17.10.2022. Kyselyyn vastasi 1 011 akavalaista palkansaajaa ja 1 005 muuta kuin akavalaista palkansaajaa.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin:
Hyvät työolot koetaan työuran jatkamisen kannalta tärkeiksi

Akava on julkaissut uutisen 22.11.2022.