Akava: Aikuiskoulutustukea tarvitaan työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi

Osaamisen kehittäminen ja työllistymistä tukeva tukimuoto ovat ensiarvoisen tärkeitä heikkenevän työllisyyden oloissa, Akava korostaa.

– Työttömien ja lomautettujen määrät ovat huolestuttavasti nousseet. Samalla monilla aloilla on pulaa osaajista. Työmarkkinoiden muutoksen ja osaamistason kasvun pysähtymisen takia Suomi tarvitsee yhä enemmän korkeakoulutettua ja osaavaa työvoimaa. Jos aikuiskoulutustuki todella lakkautetaan, tarvitsemme pikaisesti uuden tukimuodon. Muutoin sahaamme omaa oksaamme, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Vastustamme aikuiskoulutustuen lakkauttamista ja meillä Akavassa on valmius kehittää aikuiskoulutustukea sen lakkauttamisen sijaan. Kehittämistyössä on mahdollista kohdentaa tukea työvoimapula-aloille ja edistää työn ohessa tehtävää opiskelua. Aikuiskoulutustuella on lisäksi tärkeä merkitys työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle, Löfgren jatkaa.

Löfgren nostaa esiin, että aikuiskoulutustuki rahoitetaan nykyisin valtaosin työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

Kyselyn tuloksissa korostuu aikuiskoulutustuen tärkeys

Tuore Akavan kysely jäsenliittojen koulutus- ja osaamispolitiikan asiantuntijoille kertoo, että työuran aikaisen osaamisen kehittämisen mahdollistavasta aikuiskoulutustuesta on muodostunut tärkeä elementti akavalaisilla urapoluilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hallituksen aie tuen lakkauttamisesta ei saa liittojen asiantuntijoilta ymmärrystä.

– Aikuiskoulutustukea on käytetty useimmiten julkisen sektorin osaajapula-aloilla, kuten sote-, varhaiskasvatus- ja opetusaloilla. Tuki on parantanut pätevyysvaatimukset täyttävän henkilöstön saatavuutta, kannustanut työuralla etenemiseen ja lisännyt mahdollisuuksia alanvaihtoon. Kyselystämme ilmenee, että jatkuvan oppimisen tarve on työelämässä tätäkin laajempi. Esimerkiksi tekoälyn käytön yleistyminen ja digitalisaatio sekä tarve johtamisosaamiselle koskevat lähes kaikkia työpaikkoja, toteaa johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Koulutuksen tasa-arvoa pitää parantaa

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen uhkaa heikentää koulutuksellista tasa-arvoa. Työllisyysrahaston tilastojen mukaan vuonna 2022 aikuiskoulutustukea maksettiin 30 124 henkilölle. Tuensaajista naisia oli 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia.

– Tuen lakkauttaminen osuu erityisesti matala- ja keskipalkkaisille naisvaltaisille aloille, joilla työnantajilla on heikommat mahdollisuudet osallistua osaamisen kehittämisen kustannuksiin. Aikuiskoulutustuen lakkautus on lisäksi periaatteellisella tasolla vastoin hallitusohjelman henkeä koulutuksen erityissuojelusta ja jatkuvan oppimisen edistämisestä, Sahamies sanoo.

Akava jätti 4.1.2024 sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. Lausunto on luettavissa osoitteessa https://akava.fi/lausunnot/akavan-lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-aikuiskoulutustuen-ammattitutkintostipendin-ja-vuorotteluvapaan-lakkauttamisesta/.

Akava julkaisi alkuperäisen tiedotteen 5.1. Lue tästä.