Uutinen

Äänestä suosikkiasi Hyvä käytäntö -kilpailun finalisteista

Nyt voit äänestää suosikkiasi Talentian Hyvä käytäntö 2021 -kilpailun finalisteista. Äänestys päättyy 28.2. Eniten ääniä saanut palkitaan kunniakirjalla 9.3.2021 virtuaalisilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä. Äänestämään pääset tästä > Hyvä käytäntö -äänestys

Hyvä käytäntö -kilpailun logo

Ehdolla palkinnon saajaksi on neljä käytäntöä:

Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö, Valli ry, Päivi Tiittula, sekä yhteistyökumppanit.

Seniori-infon ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen systeemisellä verkostoyhdyspintatyöllä tavoitetaan ja autetaan tuen ja avuntarpeessa olevia iäkkäitä asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi.

Toimintamalli on käytössä Helsingissä. Sen ovat kehittäneet Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus ja helsinkiläiset etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt Mereo, Helsingin kaupungin seniori-info,  Omakotisäätiö, Diakonissalaitos ja Käpyrinne ry.

Lue käytännöstä lisää Innokylän verkkosivuillaKunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö 

Kysy lastensuojelusta -Instagram, Pelastakaa Lapset ry, Sonja Soini.

Toimintamallissa lapset ja nuoret voivat nimettömästi kysyä lastensuojelusta Instagramissa. Kysymyksiin vastataan minuutin mittaisilla videoilla.
Toimintamalli on valtakunnallinen. Sen takana on Pelastakaa Lapset ry:n Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hanke.

Lue käytännöstä lisää Innokylän verkkosivuilla:  Kysy lastensuojelusta -Instagram

Lapsilähtöinen väkivaltatyön palvelu perheille, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Perhekulma Puhurin väkivaltatyön työryhmä, Jaana Vaittinen.

Toimintamallissa apua annetaan kaikille perheenjäsenille, kun 0-17-vuotias lapsi on altistunut perheessä väkivallalle tai sen uhalle. Työ sisältää perheen tutustumiskäynnin, jokaisen perheenjäsenen yksilötyön jakson ja perheen loppuneuvottelun.

Toimintamalli on käytössä Pirkanmaalla. Sen takana on Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma Puhuri.

Lue käytännöstä lisää Innokylän verkkosivuilla: Lapsilähtöinen väkivaltayön palvelu perheille

Tampereen Talousneuvola, Tampereen ASTA-hanke, Suvi Hiltunen ja Sanna Vartio.

Toimintamallissa tarjotaan viikoittain matalalla kynnyksellä ratkaisukeskeistä talousneuvontaa. Tavattavissa ovat sosiaalipalvelujen työntekijä, talous- ja velkaneuvoja, ulosottoviranomainen ja kokemusasiantuntija.

Toimintamalli on käytössä Tampereella, ja se on kehitetty Tampereen ASTA-hankkeen ja oikeusministeriön Ennakoiva talousneuvonta -hankkeen yhteistyössä.

Lue käytännöstä lisää Innokylän verkkosivuilla: Tampereen Talousneuvola