Muut (Järjestöt, Kirkko, Valtio, Yliopisto)

Valtion virkaehtosopimus

Valtion virka- ja työehtosopimus 2022-2024

Valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Sopimus määrittää keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten palkkauksen, työajat ja vuosilomat. Lisäksi tehtäväkohtaisista palkoista neuvotellaan virastokohtaisesti.


Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2022-2024

Sopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.


Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2022-2024

Yliopistohenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä talentialaisia edustaa Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.


Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus 2022-2024

Sosiaalialan järjestöissä sovellettavan työehtosopimuksen työntekijäpuolen neuvottelijana on Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry.

Jaa sivu