Valtion virkaehtosopimus

Valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Sopimus määrittää keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten palkkauksen, työajat ja vuosilomat. Lisäksi tehtäväkohtaisista palkoista neuvotellaan virastokohtaisesti.

Palkankorotukset

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista 2023.

2023

 • Palkat nousevat 1.5. lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia.
 • Lisäksi huhtikuussa maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, vähintään 500 euroa.

2024

 • Palkat nousevat 1.3. lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2 prosenttia.
 • 1.3. lukien toteutettavana on paikallisesti 0,5 prosentin suuruinen virastoerä.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.


Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistohenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä talentialaisia edustaa Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2023–31.3.2025.

Palkankorotukset

Yleiskorotus on nostaa palkkoja kahdessa vuodessa yhteensä 5,5 prosenttia.

2023

 • Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 3,5 % 1.9. lukien.
 • Toukokuussa 2023 yliopistojen kokoaikaisille työntekijöille maksetaan kuukausipalkasta laskettava 12,6 % kertaerä, vähintään 400 euroa. Erän saamisen edellytyksenä on, että työsuhde on alkanut 1.2.2023 ja on voimassa toukokuun 2023 loppuun ja että henkilölle maksetaan palkkaa. Kertaerä maksetaan myös euromääräisen palkkauksen piirissä oleville.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot nousevat 6 % 1.9.

2024

 • Yleiskorotus korottaa palkkoja 2 % 1.3. lukien.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöjen uudesta työehtosopimuksesta on saatu neuvottelutulos 21.3.2023. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2023–30.4.2025.  

Palkankorotukset  

2023 

 • Palkkoja korotetaan 3,5 %:n yleiskorotuksella 
 • Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan 414 euron kertaerä. Kertaerä tulee maksuun toukokuussa työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Sen saamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa erän maksupäivänä 

2024 

 • Palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,5 %:n paikallisella erällä. Paikallisen erän suuruus muodostetaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista ja jaetaan 1.8.2024 alkaen 

Lisäksi sopimusratkaisuun kuuluu yhdenvertainen perhevapaauudistus, jossa ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata pidennettiin 26 arkipäivästä 32 arkipäivään. Synnyttävällä vanhemmalla on myös oikeus 40 päivän palkalliseen raskausvapaaseen. 

Muilta osin sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen sisällöt pysyivät paljolti samoina kuin aikaisemmassa TES:ssä. 

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.