Muut (Järjestöt, Kirkko, Valtio, Yliopisto)

Valtion virkaehtosopimus

Neuvottelutulos uusista valtion virkaehtosopimuksista

Valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Sopimus määrittää keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten palkkauksen, työajat ja vuosilomat. Lisäksi tehtäväkohtaisista palkoista neuvotellaan virastokohtaisesti.
Tutustu uusimpaan valtion virkaehtosopimukseen oheisesta linkistä: Virkaehtosopimus 2020_022


Kirkon yleinen virka- työehtosopimus

Neuvottelutulos uudeksi kirkon virka- ja työehtosopimukseksi

Sopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.
> Liitämme sopimuksen tähän, kun sen verkkoversio on valmistunut. 


Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Neuvottelutulos yliopistojen työehtosopimukseksi

Yliopistohenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä talentialaisia edustaa Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

> Yliopistojen yleinen työehtosopimus (käsikirjoitusversio, verkkoversio myöhemmin)


Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöissä sovellettavan työehtosopimuksen työntekijäpuolen neuvottelijana on Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry.
Tutustu järjestöjen uuteen työehtosopimukseen oheisesta linkistä: tes_sosiaalialanjarjestot 2020

Jaa sivu