Muut (Järjestöt, Kirkko, Valtio, Yliopisto)

Valtion virkaehtosopimus

Valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Sopimus määrittää keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten palkkauksen, työajat ja vuosilomat. Lisäksi tehtäväkohtaisista palkoista neuvotellaan virastokohtaisesti.
> Voimassa oleva valtion virka- ja työehtosopimus


Kirkon yleinen virka- työehtosopimus

Sopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.
> Voimassa oleva kirkon työ- ja virkaehtosopimus


Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistohenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä talentialaisia edustaa Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.
> Voimassa oleva yliopistojen työehtosopimus


Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöissä sovellettavan työehtosopimuksen työntekijäpuolen neuvottelijana on Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry.
> Voimassa oleva sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Jaa sivu