Valtion virkaehtosopimus

Valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Valtion työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Sopimus määrittää keskeiset palvelussuhteen ehdot, kuten palkkauksen, työajat ja vuosilomat. Lisäksi tehtäväkohtaisista palkoista neuvotellaan virastokohtaisesti.

Valtion virka- ja työehtosopimus 2022-2024

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2022-2024

Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yliopistohenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä talentialaisia edustaa Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2022-2024

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöissä sovellettavan työehtosopimuksen työntekijäpuolen neuvottelijana on Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus 2022-2024

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.