Sosiaalialan korkeakoulutus ja ammattietiikka

Sosiaalialan korkeakoulutettuja ovat sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotutkinnon suorittaneita. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoja ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Näiden tutkintojen jälkeen voi kahden vuoden soveltuvan työkokemuksen jälkeen suorittaa sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon.

Ammattikorkeakoulujen sosionomi (AMK) -koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja tutkinnon suorittamisaika on yleensä 3,5 vuotta (60 op/vuosi). Koulutusta järjestetään 19 ammattikorkeakoulussa kattavasti ympäri Suomen.

Sosionomit (AMK) sijoittuvat monipuolisesti sosiaalialan eri tehtäviin, joista yleisimpiä ovat sosiaaliohjauksen, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja erinäisten hankkeiden ja järjestökentän tehtävät.

Sosiaalityöntekijän koulutusvaatimuksena on yliopistossa suoritetut opinnot. Yliopistojen sosiaalityön maisteritutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja tutkinnon suorittamisaika on yleensä noin 5 vuotta. Koulutusta järjestetään 6 yliopistossa. Sosiaalityön maisteritutkintoon sisältyy tai sen lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot. Tutkinto on tyypillisesti yhteiskunta- tai valtiotieteiden maisteritutkinto.

Sosiaalityöntekijän työssä korostuu viranomaisrooli ja viranomaisia koskeva laaja harkintavalta julkisen vallan käytössä ja päätöksenteossa. Sosiaalityöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa niin sosiaalihuollossa kuin myös suhteessa esimerkiksi terveydenhuoltoon, sivistystoimeen ja järjestösektoriin.

Kaikkia sosiaalialan ammattilaisia velvoittaa alan ammattieettiset periaatteet.

Eettinen osaaminen on taito, joka kypsyy ja kehittyy ajan myötä. Sosiaalialan ammattihenkilön tulee arvoistaan riippumatta kunnioittaa asiakkaan oikeutta tehdä omia valintoja, edellyttäen, etteivät nämä uhkaa muiden oikeuksia ja etuja. Ammattihenkilön on puolustettava asiakkaansa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Samanaikaisesti on oltava taito kyseenalaistaa omaa ammatillista toimintaansa ja yhteiskunnallista päätöksentekoaan.

Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet -julkaisussa on tuotu esille ajankohtaisia eettisiin menettelytapoihin, vaikuttamiseen ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä esimerkkejä, joiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi sosiaalialan keskeiset eettiset periaatteet ja tuottaa tukea niin opiskelijan kuin työntekijän ja työyhteisön eettiseen pohdintaan.

Opiskelijalle ja pian valmistuvalle

Mitä pitää ottaa huomioon jos käyt opintojen ohella työssä? Mitä pitää muistaa kun valmistut ja siirryt kokonaan työelämään? Mitä hyötyä on Talentian jäsenyydestä opiskeluaikana?