Opiskelija


15 euroa vuodessa. Työttömyyskassaan kuuluva opiskelija maksaa 1,35 % palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työttömyyskassaan kuulumattomille opiskelijoille lähetämme laskut (15 €/vuosi) alkuvuodesta.

Työttömyyskassaan kuuluva, työssäkäyvä opiskelija voi joko valtuuttaa palkanlaskijan perimään jäsenmaksut suoraan palkasta valtakirjalla tai maksaa maksut itse neljännesvuosittain takautuvasti postitettavalla viitteellä (lähetetään maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).

Jäsenmaksujen perintävaltakirja

Työttömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksutaulukko

Lisää tietoa työskentelystä opintojen ohella

Jaa sivu