Opiskelija


15 euroa vuodessa. Työttömyyskassaan kuuluva opiskelija maksaa 1,35 % palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työttömyyskassaan kuulumattomille opiskelijoille lähetämme laskut, 15 €/kalenterivuosi, alkuvuodesta.

Työttömyyskassaan kuuluva, työssäkäyvä opiskelija voi joko valtuuttaa palkanlaskijan perimään jäsenmaksut suoraan palkasta valtakirjalla tai maksaa maksut itse neljännesvuosittain takautuvasti postitettavalla viitteellä (lähetetään maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Työttömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksu on 1,35%, enintään 45 euroa, bruttotuloista /kk.

Jäsenmaksujen perintävaltakirja

Työttömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksutaulukko

Lisää tietoa työskentelystä opintojen ohella

Jaa sivu