Opiskelija


Vain 15 euroa vuodessa! Työttömyyskassaan kuuluva opiskelija maksaa 1,35 % palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työttömyyskassaan kuulumattoman opiskelijan jäsenmaksu on 15 €/kalenterivuosi. Laskut lähetetään kotiin alkuvuodesta.

Työttömyyskassaan kuuluva, työssäkäyvä opiskelija voi joko valtuuttaa palkanlaskijan perimään jäsenmaksut suoraan palkasta valtakirjalla tai maksaa maksut itse neljännesvuosittain takautuvasti postitettavalla viitteellä (lähetetään maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Työttömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksu on 1,35 % bruttotuloista /kk, kuitenkin enintään 45 euroa /kk.

Työttömyyskassaan kuuluvan opiskelijan jäsenmaksutaulukko

Jäsenmaksujen perintävaltakirja

Lisää tietoa työskentelystä opintojen ohella

Jaa sivu