Koulutukset ja työnohjaajarekisteri

Koulutukset

Talentia kannustaa jäseniään pitämään yllä ammattitaitoaan tukemalla jäsenten kouluttautumista taloudellisesti  ja järjestämällä monipuolista koulutusta yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Myös Talentian jäsenyhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa.

Talentian koulutukset ja virkistys

Talentia ja sen jäsenyhdistykset järjestävät runsaasti monipuolista koulutusta ja virkistystä Talentian jäsenille.  Talentian järjestökoulutus ja luottamusmieskoulutus ovat jäsenille maksuttomia. Myös monet alueellisista ja ammatillisista seminaareista ja tapahtumista ovat jäsenille ilmaisia. Katso ajantasaiset tiedot tarjolla olevista koulutuksista ja tapahtumista tapahtumakalenterista.

Osa koulutuksesta on kutsukoulutusta järjestön luottamustehtävissä, kuten jäsensihteerinä, puheenjohtajana, tiedotustehtävissä, toimiville jäsenille.


Fingon koulutukset

Talentia on Fingon – Suomalaiset kehitysjärjestöt (entinen KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry) jäsen. Talentialaiset voivat osallistua Fingon järjestämiin koulutuksiin jäsenetuhinnoin ja matkakulut 17 euroa ylittävältä osuudelta korvataan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Lisätietoja: Fingon toimisto, puh. 050 317 6690, www.fingo.fi


Työnohjaajarekisteri

Talentia ylläpitää työnohjaajarekisteriä ja välittää työnohjaajien yhteystietoja. Rekisteriin on kerätty alueittain Talentian vaatimukset täyttävien järjestöön jäsenkelpoisten sosiaalialan tutkinnon suorittaneiden työnohjaajien nimet, yhteystiedot, työnimikkeet ja erikoistumisalueet. Voit tilata luettelon omalla alueellasi toimivista sosiaalialan koulutuksen suorittaneista työnohjaajista alla olevista numeroista.

Rekisteriin voi hakeutua työnohjaajakoulutuksen suorittanut henkilö, joka täyttää Talentian määrittämät kriteerit. Työnohjaajarekisteriin haetaan täyttämällä lomake, jonka voi tilata Talentian toimistolta numerosta 09- 3158 6004 tai tulostaa ohesta. Liitä hakemukseen kopio todistuksesta, jonka olet saanut työnohjaajakoulutuksestasi.

>> Lue lisää Sosiaalialan työohjaajarekisterin kelpoisuuskriteereistä

Tulosta HAKEMUSLOMAKE SOSIAALIALAN TYÖNOHJAAJAREKISTERIIN

Työnohjauksen määritelmä

Suomen työnohjaajat ry määrittää työnohjauksen seuraavasti:

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi. Siinä voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen.”

Työnohjaus vaikuttaa mm. perustehtävän laatuun, työntekijän ammatilliseen kehittymiseen ja työssä jaksamiseen sekä työyhteisön ilmapiiriin.

Lisätietoja työnohjaajarekisteri-palvelusta antavat:

Tuula Kylli
tuula.kylli@talentia.fi
puh. 09 3158 6004

Mikko Suomalainen
mikko.suomalainen@talentia.fi
puh. 09-3158 6031

Jaa sivu