Apurahat ja ansiomerkit

Talentian koulutustuki

Talentian koulutustuella tuetaan jäsenten ammatillista kouluttautumista, jonka tarkoituksena on mm. jäsenen työmarkkina-aseman parantaminen.  Talentian koulutustukea voi hakea ympäri vuoden. Koulutustuet myöntää Talentian hallitus, joka käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa päivämäärien 31.3. ja 30.9. jälkeen: kevään hakemukset yleensä huhtikuun lopussa olevassa hallituksen kokouksessa ja syksyn hakemukset lokakuun lopussa olevassa hallituksen kokouksessa. Huomioittehan, että käsittelypäivämäärien jälkeen lähetetyt hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan hakuun käsiteltäviksi, eikä niitä näin ollen käsitellä kyseisessä haussa (esim. 1.4. lähetetty koulutustukihakemus siirtyy syksyn tukihakemusten käsittelyyn). Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan käsittelyn tulos. Ilmoitus tulee sähköpostitse n. 6-8 viikon kuluttua viimeisen hakupäivän jälkeen.

Koulutustuki on avustus, eikä korvaa koulutuksen kokonaiskuluja. Jaetun tuen määrä riippuu osaltaan kokonaisuudessaan haetuista tuista, viime kerroilla tukea on jaettu n. 100-400 € per hakija. Koulutustukien haku kevään 2021 osalta päättyy 31.3.2021, tukihakemukset käsitellään huhtikuun lopulla hallituksen kokouksessa ja tuista tiedotetaan kaikille hakeneille toukokuun alkupuolella.

Koulutustukea voi hakea helposti nettilomakkeen kautta. Lomake on mahdollista tallentaa ja jättää kesken myöhempää jatkamista varten jokaisen sivun lopussa olevalla painikkeella. Hakulomake:

https://link.webropolsurveys.com/S/C06A0983D37F90E9

Mikäli lomakkeen kanssa on ongelmia, otathan yhteyttä järjestösihteeri Aune Vähä-Herttuaan, aune.vaha-herttua@talentia.fi.


Koulutustukea myönnetään

1) pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin, joita ovat esim. työnohjaajakoulutus ja terapiakoulutukset – myös muut pitkäaikaiset koulutukset tulevat kysymykseen,

2) yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksiin,

3) lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin ja koulutustilaisuuksiin, joita ovat mm. ammattiin liittyvät seminaarit/kongressit/koulutustilaisuudet, tai järjestöllisiin tilaisuuksiin.

4) yliopistollisiin perusopintoihin avoimessa korkeakoulussa, vastaavassa koulutuksia järjestävässä organisaatiossa tai verkossa.  Aineopintoja ja syventäviä opintoja ei tueta.

Koulutustukea ei myönnetä

 1) matkakuluihin,

2) ensimmäiseen perustutkintoon, kuten sosiaalityön opintoihin yliopistossa tai sosionomi-, geronomi- tai kuntoutuksen ohjaaja (amk) -opintoihin,

3) perustutkintoon kuuluvien harjoittelujen aiheuttamiin kustannuksiin,

4) ammattihenkilölain mukaisiin rekisteröitymismaksuihin,

4) ei-ammatillisiin kursseihin,

5) toista perustutkintoa suorittaville, esimerkiksi

– henkilöt, joilla on alan opistotasoinen tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto ja jotka suorittavat sosionomi (amk) –tutkintoa tai sosionomi (ylempi amk) -tutkintoa

– sosiaalihuoltaja -tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden maisteriksi,

– henkilöt, joilla on alan vähintään opistotasoinen koulutus ja jotka ovat hakeutuneet sosiaalityön maisterikoulutusopintoihin (mm. Lappeenrannassa järjestettävä Kuopion yliopiston alainen koulutus).

6) kahtena edeltävänä vuonna koulutustukea saaneille. Esimerkki: Jäsen on hakenut ja saanut koulutustukea vuoden 2017 syksyn koulutustukihaussa. Jäsen hakee koulutustukea toiseen koulutukseen syksyn 2019 haussa, mutta tukea ei voida myöntää, koska edellisen koulutustuen vastaanottamisesta on alle kaksi vuotta. Jäsen voi hakea ja mahdollisesti saada koulutustukea seuraavan kerran vuoden 2020 kevään haussa. Jos jäsen olisi vastaavasti saanut koulutustukea vuoden 2017 kevään haussa, jäsen olisi voinut mahdollisesti saada tukea vuoden 2019 syksyn haussa.

7) koulutukseen, joka on jo päättynyt,

8) samaan koulutukseen myönnetään tukea vain kerran.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että tukea ei myönnetä lisensiaattikoulutukseen tai tohtorikoulutuksiin, koska näistä koulutuksista ei tarvitse maksaa lukukausi- tms. osanottomaksuja.

Hakemuksia käsiteltäessä otetaan myönteisenä asiana huomioon hakijan järjestöllinen ja ammatillinen aktiivisuus, jotka eivät kuitenkaan ole ehdottomia edellytyksiä tuen myöntämiselle.  Myös hakijan työmarkkina-aseman parantuminen otetaan huomioon.

Kuka voi hakea?

Koulutustukea pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen.  Koulutustukea lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin tai järjestöllisiin tilaisuuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen tai jäsenten muodostama ryhmä.

Hakulomake

Lomakkeessa kysytään aktiivisuudestasi ammatillisissa kysymyksissä ja ammattiyhdistystoiminnassa.  Tarkkoja päivämääriä ja vuosilukuja ei tarvitse muistaa: riittää, kun kerrot olleesi esimerkiksi 2000-luvulla kaksi vuotta yhdistyksesi hallituksen tai työryhmän jäsen

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen koulutusta koskeva opinto-ohjelma tai seminaarin/kongressin ohjelma, jos sellaiset ovat saatavilla.

Huomaa, että voit hakea koulutukseen, johon sinua ei vielä ole hyväksytty – koulutuksen toteutuminen kohdallasi tarkistetaan sen jälkeen, kun koulutustukipäätös on tehty.

Hakuaika

Koulutustukea voi hakea kautta vuoden.  Koulutustuet myöntää liiton hallitus, joka käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa päivämäärien 31.3. ja 30.9. jälkeen.

Lisätiedot

Koulutustukea koskevissa kysymyksissä jäseniä palvelee järjestösihteeri Aune Vähä-Herttua, p. 09-3158 6032 tai aune.vaha-herttua@talentia.fi.


Kirjastipendit

Talentia muistaa valmistuvia opiskelijoita opintojen päättyessä. Opettajat voivat tilata kirjastipendejä joko oppilaitokselle tai suoraan stipendin saavan opiskelijan kotiosoitteeseen aina kunkin lukukauden lopulla. Kirjoja voidaan lähettää 2 kpl / korkeakoulu / lukukausi .Kirjan väliin voidaan liittää viesti siitä, että päätös stipendin saajasta on tehty korkeakoulun puolelta. Viestiin on mahdollista lisätä myös omat saatesanat. Stipendikirjojen lisäksi voi tilata ammattieettisen valan pohjia. Kirjastipendit ja valapohjat voi tilata Talentian opiskelijatoiminnalta sähköpostitse opiskelijatoiminta@talentia.fi.


Ansiomerkit ja tunnustuspalkinnot

Tunnustuksena ammattijärjestö Talentian hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä tai Talentian päämääriä edistävästä muusta toiminnasta tai Talentian huomionosoituksena järjestö voi myöntää ansiomerkkejä tai tunnustuspalkinnon. Talentian jäsenyhdistykset voivat hakea ansiomerkkejä ja tunnustuspalkintoja jäsenilleen.

Lisätietoja
järjestösihteeri Aune Vähä-Herttua
aune.vaha-herttua@talentia.fi
puh. 09 3158 6032


TJS:n koulutustuki

Talentian jäsenyhdistykset voivat saada koulutustoimintaansa tukea Toimihenkilöiden sivistysjärjestöltä, TJS:ltä. Lisätietoja TJS:n koulutustuesta, puh. (09) 2293 0340 sekä osoitteesta www.tjs-opintokeskus.fi.

 

Jaa sivu