Apurahat ja ansiomerkit

Talentian koulutustuki

Talentian koulutustuella tuetaan jäsenten ammatillista kouluttautumista, jonka tarkoituksena on mm. jäsenen työmarkkina-aseman parantaminen. Koulutustuet myöntää Talentian hallitus, joka käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa.

Talentian koulutustukea voi hakea ympäri vuoden. Kevään hakukierros on ajalla 1.10.-31.3. ja syksyn haku ajalla 1.4.-30.9. Käsittelypäivämäärien 31.3. ja 30.9. jälkeen lähetetyt hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan hakuun käsiteltäviksi. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan käsittelyn tulos. Ilmoitus tulee sähköpostitse n. 6-8 viikon kuluttua viimeisen hakupäivän jälkeen.

Koulutustuki on avustus eikä korvaa koulutuksen kokonaiskuluja. Jaetun tuen määrä riippuu osaltaan hakukierroksella yhteensä haetuista tuista. Viime tukikierroksilla tukea on jaettu n. 100-400 € per hakija.

 • Koulutustukien haku kevään 2022 osalta alkoi 1.10.2021 ja päättyi 31.3.2022. Tukihakemukset käsitellään huhtikuun lopulla hallituksen kokouksessa ja tuista tiedotetaan kaikille hakeneille toukokuun alkupuolella.
 • Koulutustukien haku syksyn 2022 osalta alkoi 1.4.2022 ja päättyi 30.9.2022. Tukihakemukset käsitellään lokakuun lopulla hallituksen kokouksessa ja tuista tiedotetaan kaikille hakeneille marraskuun alkupuolella.
 • Koulutustukien haku kevään 2023 osalta alkoi 1.10.2022 ja päättyy 31.3.2023. Tukihakemukset käsitellään huhtikuun lopulla hallituksen kokouksessa ja tuista tiedotetaan kaikille hakeneille toukokuun alkupuolella.

Koulutustukea voi hakea helposti täyttämällä lomakkeen verkossa. Lomake on mahdollista tallentaa ja jättää kesken myöhempää jatkamista varten.

Hakulomake ajalla 1.10.2022 – 31.3.2023: https://link.webropol.com/s/koulutustukikevat2023

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai lomakkeen kanssa on ongelmia, otathan yhteyttä järjestöasiantuntija Mikko Suomalaiseen, mikko.suomalainen@talentia.fi.


Koulutustukea myönnetään

 1. pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin, kuten työnohjaaja- ja terapiakoulutuksiin sekä muihin pitkäaikaisiin koulutuksiin;
 2. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksiin;
 3. lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin ja koulutustilaisuuksiin sekä järjestöllisiin tilaisuuksiin; sekä
 4. avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseihin ja perusopintoihin sekä vastaavien koulutuksia järjestävien organisaatioiden opintoihin, pl. aine- ja syventävät opinnot.

Koulutustukea ei myönnetä

 1. matkakuluihin;
 2. ensimmäiseen perustutkintoon, kuten sosiaalityön opintoihin yliopistossa tai sosionomi-, geronomi- tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -opintoihin;
 3. perustutkintoon kuuluvien harjoittelujen aiheuttamiin kustannuksiin;
 4. ammattihenkilölain mukaisiin rekisteröitymismaksuihin;
 5. ei-ammatillisiin kursseihin;
 6. toista perustutkintoa suorittaville. esim.
  – henkilöt, joilla on alan opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto ja jotka suorittavat sosionomi (AMK) -tutkintoa tai sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoa;
  – sosiaalihuoltaja-tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat yhteiskunta- tai valtiotieteiden maisteriksi;
  – henkilöt, joilla on alan vähintään opistotasoinen koulutus ja jotka ovat hakeutuneet sosiaalityön maisteriopintoihin;
 7. kahtena edeltävänä vuonna koulutustukea saaneille;
 8. koulutukseen, joka on jo päättynyt; tai
 9. samaan koulutukseen, johon tukea on jo myönnetty.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että tukea ei myönnetä tohtorintutkintoon, sillä koulutuksesta ei tarvitse maksaa lukukausi- tai muita osanottomaksuja.

Hakemuksia käsiteltäessä otetaan myönteisenä asiana huomioon hakijan järjestöllinen ja ammatillinen aktiivisuus, jotka eivät kuitenkaan ole ehdottomia edellytyksiä tuen myöntämiselle. Myös hakijan työmarkkina-aseman parantuminen otetaan huomioon.

Kuka voi hakea?

Koulutustukea pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen.  Koulutustukea lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin tai järjestöllisiin tilaisuuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen tai jäsenten muodostama ryhmä.

Hakulomake

Lomakkeessa kysytään aktiivisuudestasi ammatillisissa kysymyksissä ja ammattiyhdistystoiminnassa.  Tarkkoja päivämääriä ja vuosilukuja ei tarvitse muistaa: riittää, kun kerrot olleesi esimerkiksi 2000-luvulla kaksi vuotta yhdistyksesi hallituksen tai toimikunnan jäsen

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen koulutusta koskeva opinto-ohjelma tai seminaarin/kongressin ohjelma, jos sellaiset ovat saatavilla.

Huomaa, että voit hakea tukea koulutukseen, johon sinua ei vielä ole hyväksytty – koulutuksen toteutuminen kohdallasi tarkistetaan sen jälkeen, kun koulutustukipäätös on tehty.

Hakuaika

Koulutustukea voi hakea ympäri vuoden. Kevään hakukierros on ajalla 1.10.-31.3. ja syksyn haku ajalla 1.4.-30.9. Käsittelypäivämäärien 31.3. ja 30.9. jälkeen lähetetyt hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan hakuun käsiteltäviksi. Koulutustuet myöntää liiton hallitus, joka käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Koulutustukea koskevissa kysymyksissä jäseniä palvelee järjestöasiantuntija Mikko Suomalainen, p. 09 3158 6031 tai mikko.suomalainen@talentia.fi.


Kirjastipendit

Talentia muistaa valmistuvia opiskelijoita opintojen päättyessä. Opettajat voivat tilata kirjastipendejä joko oppilaitokselle tai suoraan stipendin saavan opiskelijan kotiosoitteeseen aina kunkin lukukauden lopulla. Kirjoja voidaan lähettää 2 kpl / korkeakoulu / lukukausi .Kirjan väliin voidaan liittää viesti siitä, että päätös stipendin saajasta on tehty korkeakoulun puolelta. Viestiin on mahdollista lisätä myös omat saatesanat. Stipendikirjojen lisäksi voi tilata ammattieettisen valan pohjia. Kirjastipendit ja valapohjat voi tilata Talentian opiskelijatoiminnalta sähköpostitse opiskelijatoiminta@talentia.fi.


Ansiomerkit ja tunnustuspalkinnot

Tunnustuksena ammattijärjestö Talentian hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä tai Talentian päämääriä edistävästä muusta toiminnasta tai Talentian huomionosoituksena järjestö voi myöntää ansiomerkkejä tai tunnustuspalkinnon. Talentian jäsenyhdistykset voivat hakea ansiomerkkejä ja tunnustuspalkintoja jäsenilleen.

Lisätietoja
järjestöasiantuntija Mikko Suomalainen
mikko.suomalainen@talentia.fi
puh. 09 3158 6031


TJS:n koulutustuki

Talentian jäsenyhdistykset voivat saada koulutustoimintaansa tukea Toimihenkilöiden sivistysjärjestöltä, TJS:ltä. Lisätietoja TJS:n koulutustuesta, puh. (09) 2293 0340 sekä osoitteesta www.tjs-opintokeskus.fi.

 

Jaa sivu