Yhdessä asiakkaan kanssa – kohtaava aikuissosiaalityö turvaverkkona

Aikuissosiaalityön tehtävä on turvata heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema ja tarpeet. Palveluja kehitettäessä on arvioitava asiakaslähtöisesti, mikä on toimivaa ja mikä ei  – myös muiden palvelualueiden kokemuksia hyödyntäen. Asiakkaat ja vuorovaikutus heidän kanssaan ovat aikuissosiaalityön keskiössä.  Aktiivisesti kuuntelemalla ja osallistamalla löydetään asiakkaita parhaiten tukevat ratkaisut.

Asiakkaita ei valikoida

Aikuissosiaalityössä on koko sosiaalihuollon kirjo läsnä. Asiakasryhmää ei ole tarkkaan määritelty. Lainsäädännössä aikuissosiaalityölle määritellään vain vähän pakollisia tehtäviä. Aikuissosiaalityön brändi kaipaa vahvistamista: pitää itse kiillottaa kilpeä ja tehdä aikuissosiaalityötä näkyväksi esim. case-esimerkkien kautta. Iso osa aikuissosiaalityön asiakkaita on ikäihmisiä, vanhustyön ja kotipalvelun väliinputoajia. Toisaalta asiakkaiden joukossa on nuoria lapsiperheitä. Asiakkaita voi valikoida tai laittaa jonoon, vaan kaikki on hoidettava. Aikuissosiaalityö muodostaa näin eräänlaisen sosiaalihuollon turvaverkon.

Unelmien aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä tarvitaan sekä yksilö-, yhteisö- että rakenteellista työtä. Rakenteellinen aikuissosiaalityö täytyy tehdä näkyväksi ja sitä tulee tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä laaja-alaisempia ja tehokkaampia palveluja lisääntyvän asiakaskunnan moniulotteisiin ongelmiin.  Palvelujen suunnittelussa tulee edetä kohti yhtä luukkua siten, ettei hoideta yhtä asiaa kerrallaan. Uusia palvelurakenteita ei välttämättä tarvita, mutta joustava moniammatillisuus on tärkeää. Kohtaaminen voi tapahtua siten, että eri asiantuntijat tulevat asiakkaan luo eikä toisin päin. Palveluverkon tulee olla laaja. Huomiota pitää kiinnittää myös digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuuksiin ja huolehtia siitä, etteivät ne synnytä digitaalista syrjäytymistä.

Vaikuttavuus puheeksi

Raportoiminen esimerkiksi työkyvyn ylläpitämiseen liittyvistä asioista on tärkeää. Aikuissosiaalityössä kohdattavat ongelmat ovat moninaisia, eikä yksittäisen asian tai toimenpiteen vaikuttavuutta ole helppo osoittaa. Edes työllisyysasteen nouseminen ei kerro kaikkea! Toisaalta jos työ jää tekemättä, se näkyy – nimittäin katukuvassa huonosti voivina ihmisinä.

Yksilötasolla vaikuttavuutta voidaan osoittaa hyödyntämällä asiakasraateja ja kokemusasiantuntijoita. Aikuissosiaalityön vaikuttavuutta on arvioitava asiakkaiden elinoloihin ja omiin kokemuksiin peilaten. Hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeää. Laatutyön avulla voidaan havaita laatupoikkeamat ja puuttua niihin. Aikuissosiaalityön tiedontuotantoa tulee yhtenäistää ja kehittää valtakunnallisen vertailukelpoisen tiedon saamiseksi.

 

Talentian aikuistyön työryhmä

Markus Virtanen, Talentian hallitus, Talentia Varsinais-Suomi, puheenjohtaja

Anna Isoviita, Talentian hallitus, Talentia Satakunta

Sofia Kemppainen, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat

Tarja Hallami, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät, Talentian työelämätoimikunta

Arja Pöntinen-Heinonen, Talentia Pohjois-Karjala

Jarl Spoof, Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät

 

 

 

 

Jaana Manssila

Talentian erityisasiantuntija