Vanhuspalvelut tarvitsevat sosiaalialan ammattihenkilöitä

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tulevaisuudessa Suomi on entistä ikäystävällisempi maa. Tavoitteena on turvata kaikille oikea-aikaiset, turvalliset ja kaikin puolin laadukkaat palvelut kaikkialla. Hallitus lupaa myös laatia ikäohjelman yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa sekä perustaa vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston.

Hallitusohjelmaan kirjatut ikäystävällisyyden edistämisen keinot ovat erittäin kannatettavia. Vanhuspalveluiden kehittämistyössä pitää erityisesti huomioida, että vanhuspalveluja toteutetaan sosiaalihuoltolain viitekehyksessä. Sosiaalihuollon asiantuntijoiden, sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, osaamista pitää siten täysimääräisesti hyödyntää tässä kehittämistyössä.

Laadun turvaa asiantunteva johtaja

Vanhuspalveluiden johtoon tarvitaan sosiaalialan ammattilaisia. Vain näin turvataan ammattieettisesti kestävät, laadukkaat, asiakasturvalliset ja ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat käytännöt ja toimintakulttuuri.

Tämä tulee taata kaikissa vanhuspalveluiden eri toimintamuodoissa, kuten esimerkiksi neuvontapalveluissa ja muissa tukipalveluissa, omaishoidon ja kotihoidon järjestämisessä sekä ympärivuorokautisissa palveluissa.

Omavalvontasuunnitelma keskiöön

Jo nyt sosiaalihuoltolaki velvoittaa palveluntuottajan laatimaan omavalvontasuunnitelman sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelman toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelmassa pitää olla ohjeet, miten henkilökunta ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista johdolle. Jos tämä lakisääteinen oikeus olisi jo nyt toimiva käytäntö, niin kevään aikana havaittuja suuria puutteita vanhuspalveluiden toiminnan laadussa ei olisi ollut.

Vanhuspalveluiden tuottajan ja henkilöstön tulee jatkossa yhdessä kehittää toimintakulttuuria sosiaalihuoltalain edellyttämällä tavalla. Parhaiten tämä onnistuu moniammatillisessa tiimissä, jossa on mukana vahva sosiaalialan asiantuntijuus.

 

Marjo Varsa

Talentian työelämäasioiden päällikkö