Vaaleista vaaleihin

Meitä yhteiskunnallisesti aktiivisia hemmotellaan nyt huolella. Tuskin on ehditty toipua kesäkuussa käydyistä kuntavaaleista, kun aluevaaleja herätellään jo täyttä höyryä henkiin. Suomessa hyvinvointialueisiin pohjautuvaan soteuudistukseen kulminoituvat vaalit keräävät koko ajan enemmän huomiota niin mediassa, kansalaisissa kuin sosiaalialan ammattilaisissakin.

Alue- ja soteuudistus ovat osa mittavaa hallinnollista ja toiminnallista uudistusta, jossa sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaisten työkenttä uudelleenorganisoituu vauhtia kiihdyttäen. Julkiset palvelut ja niiden tekijät ovat uuden edessä, samoin yhteistyökumppanit, asiakkaat ja potilaatkin.

Tulevissa vaaleissa valittava aluevaltuusto on paljon vartijana.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Toimikausi sillä on neljä vuotta ja valtuutettuja valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Valtuutetuilla tulee olemaan tärkeä paikka uusien ja kestävien rakenteiden luomisessa.

Ammattiyhdistystoiminnassa vaikuttamistyö on mitä suurimmissa määrin edunvalvonta-asiaa, jota tehdään henkilöstö edellä. Syyskuussa pidetyssä ammattijärjestö Talentian hallituksen alaisen työelämätoimikunnan kokouksessa oli vahva painotus tulevaan soteuudistukseen ja aluevaaleihin eikä hetkeäkään liian aikaisin. Tämän vuoden kesäkuussa sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeisten lakien hyväksymisen sekä 23.1.2022 käytävien vaalien välinen aika on todella lyhyt.

Työelämätoimikunta määritteli syyskuun kokouksessaan Talentian kärkiteemoiksi johtamiseen, asiakasturvallisuuteen sekä työolosuhteisiin sekä palveluiden jatkuvuuteen liittyvät teemat. Näistä teemoista saadaan määritettyä ammattijärjestön yhteisen keskustelun kautta Talentian aluevaalitavoitteet.

Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut tarvitsevat varmistajansa erityisesti nyt uuden edessä.

Ehdokkaita tuleviin aluevaaleihin etsitään nyt. Pidetään me talentialaiset huoli siitä, että tulevissa aluevaaleissa on ehdokkaana runsain mitoin sosiaalialan ammattilaisia. Ja kun tammikuu hetkeä myöhemmin koittaa, muistetaan myös äänestää sosiaalisen puolesta.

Sanna Laine

Sanna Laine on Talentian työelämätoimikunnan jäsen. Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä ja esihenkilönä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa sosiaalialan kehittämishankkeessa ja on yhteiskunnallisille asioille ahnas sekä altis.