Sosiaalityöntekijöiden edunvalvonnan käsijarru ei ole päällä

Sosiaalityöntekijöiden edunvalvonnan käsijarru ei ole päällä

Eläkkeellä oleva sosiaalityön ammattilainen Kaija Järvi-Karttunen toteaa sosiaalityöntekijöiden palkkausta koskevassa HS:n mielipidekirjoituksessaan 6.1.2017 ”Koulutuksen lisäystä ja kuntien vaatimaa pätevyysvaatimusten alentamista on esitetty noin 40 vuoden ajan. Näin on myös toimittu” sekä ”Ammattijärjestö Talentia ajaa käsijarru päällä sosiaalityöntekijöiden etuja, koska sosiaalityöntekijät ovat vähemmistössä jäsenistössä.” (Sosiaalityössä palkka ei vastaa työn vaativuutta)

On totta, että kuntatyönantaja ajaa sosiaalityöntekijöiden koulutusvaatimusten alentamista ja usean hallituksen aikana ns. norminpurkutalkoiden yhteydessä poikkeuksetta nousee esille sosiaalialan koulutusvaatimusten joustavoittaminen. Se ei kuitenkaan ole totta, että näin olisi toimittu, päinvastoin.

Talentia ajaa koko jäsenkuntansa etuja, niin yliopistokoulutettujen sosiaalityöntekijöiden kuin ammattikorkeakoulutettujen sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien. Ilman Talentian edunvalvontaa ei Suomeen olisi saatu 1.3.2016 voimaan sosiaalihuollon ammattihenkilölakia. Kaikista koulutusvaatimusten alentamisvaatimuksista ja normien purkamisista huolimatta sosiaalityöntekijöiden laillistaminen ja sosiaalityön yliopistokoulutuksen säilyttäminen onnistui. Samassa laissa laillistamisen piiriin tulivat myös ammattikorkeakoulututkinnon mukaiset sosiomin ja geronomin ammatit.

Sosiaalialan ammattien laillistaminen, koulutusvaatimusten säätäminen sekä ammattihenkilöiden rekisteröinti ja valvonta ovat sosiaalihuollon asiakkaiden etu. Se on myös sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien etu. Tässä edunvalvonnassa ei Talentiassa ole vähemmistöjä tai enemmistöjä vaan ainoastaan jäsenten etu. Yhdenkään jäsenryhmän suhteen ei ole käsijarru päällä.

Ammattihenkilölaki luo pohjan sosiaalialan palkkaedunvalvonnalle. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat vasta nyt päässeet laillistamisen suhteen samalle viivalle terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Tuleva sote, valinnanvapaus, yhtiöittäminen jne. tulevat mullistamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ne tulevat myös muuttamaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää, joissa sovitaan palkoista. Vielä suurempi muutos palkkaedunvalvontaan tulee siitä, että yksityisen sektorin osuus ja paikallinen sopiminen lisääntyvät. Näissä neuvotteluissa ja pöydissä Talentia edustaa ainoana järjestönä koko sosiaalialan korkeakoulutettujen joukkoa.

 

Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja

Jaa sivu