Sosiaalialan koulutusmääristä tarvitaan arvio ja sen mukainen rahoitus

Hallitusneuvottelujen tuoksinassa on syytä nostaa esille sosiaalihuollon kehittämiseen liittyvien politiikkatoimien tarpeellisuutta sekä toimivan sosiaalihuollon merkitystä osana hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Talentia vaatii hallitusohjelmatavoitteissaan, että osaavan sosiaalihuollon henkilöstön saatavuutta tuetaan laadukkaalla sosiaalialan koulutuksella. Riittävän henkilöstön määrän sekä korkeatasoisen osaamisen varmistamiseksi sosiaalialalla tarvitsemme seuraavat neljä toimenpidettä:

Ensiksi, sosiaalialan korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrän lisäämisen tarpeita on syytä arvioida valtakunnallisesti ja alueellisesti. Koulutustarpeista tehtävä arvio tulee muodostaa luotettavan tietopohjan avulla.

Toiseksi, korkeakouluille on syytä kehittää rahoitusmalli, joka varmistaa kestävästi ja tasapuolisesti sosiaalialan koulutusmäärien ja opetuksen tarpeenmukaisen ja laadukkaan kehittämisen.

Kolmanneksi, sosiaalialan koulutuspolkujen sujuvoittamista tulee arvioida ja kehittää edelleen, sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämishankkeessa määriteltyjen askelmerkkien mukaan.

Neljänneksi, varhaiskasvatuksessa on välttämätöntä mahdollistaa erilaiset urapolut joustavilla koulutuspoluilla.

Jaana Manssila

Talentian erityisasiantuntija