Sopimusneuvottelut tiivistyvät tammikuun lopussa

Talentian jäsenten palkoista ja työsuhteen ehdoista on käyty neuvotteluja kaikissa sopimuspöydissä. Tällä viikolla työntekijät ja työnantajat ovat tuoneet pöytään tavoitteitaan.

Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa keskittyy yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluihin ja työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen yksityisen terveyspalvelualan neuvotteluihin. Kunta-alan neuvotteluissa Talentiaa edustaa julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Talentian neuvottelijat ovat mukana kunta-alan neuvotteluissa yleisessä työaikatyöryhmässä, jossa JUKOn toinen edustaja on Talentian Tuomas Hyytinen. Ryhmässä arvioidaan ja kehitetään työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä. Paula Kangasmaa osallistuu JUKOn taustaryhmään, jossa käsitellään varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä.

Kunta-alan neuvotteluissa Talentian jäsenten palkkausta ja työsuhteen ehtoja käsitellään KVTES-ryhmässä ja kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Puheenjohtajana vastaan yhteydenpidosta JUKOn neuvottelijoihin Talentian tavoitteiden edistämiseksi.

Tehtäväni on myös olla koko ajan selvillä neuvottelujen kokonaiskuvasta niin kunta-alalla kuin yksityisellä sektorilla. Kokonaiskuvaa luotaan yhteydenpidolla JUKOn neuvottelijoihin mutta myös muihin järjestöihin.

Olen kutsunut 25.1.2018 koolle Talentian julkisen sektorin sopimustoimikunnan ja yksityisen sektorin sopimustoimikunnan. Toimikunnissa on jäseninä talentialaisia pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä. Heidän asiantuntemuksellaan ja neuvottelijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä valmistelemme 26.1.2018 kokoontuvalle Talentian hallitukselle neuvotteluja linjaavia kantoja ja vaihtoehtoja neuvottelijoiden tueksi.

Neuvottelukierros tiivistyy viikolle viisi. Tuloksia odotamme aikaisintaan 1.2.2018, jolloin kokoontuu ensin Talentian ja sen jälkeen JUKOn hallitus. Neuvottelujen rinnalla nostamme järjestöllistä valmiutta siltä varalta, että sopimuksia ei saada 1.2.2018 mennessä ja ajaudumme sopimuksettomaan tilaan.

 

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja