Mitä on sosiaalialan kansainvälinen yhteistyö?

Sosiaalityön luonne ihmisoikeusammattina korostuu alan kansainvälisessä toiminnassa. International Federation of Social Workers yhdistää ammattilaiset maailmanlaajuisesti samaan liittoon kehittämään ja lujittamaan monimuotoista sosiaalityötä.

Eri maanosien yhdistyksistä koostuva IFSW toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin ja edustaa yli kolmea miljoonaa jäsentä. IFSW hyväksyy jäsenikseen vain yhden järjestön kustakin maasta. IFSW:n jäsen Suomessa on Talentia.

IFSW Eurooppa on Talentialle läheisin maailmanjärjestön toimija. Vuosittaisissa edustajien kokouksissa päätetään toiminnasta niin järjestön sisällä kuin sen aktiivisissa edustuksissa esimerkiksi YK:ssa ja Euroopan neuvostossa sekä IFSW:n yhteisissä toimielimissä kuten etiikka ja -ihmisoikeuskomissioissa. Yhdistys panostaa myös tulevaisuuteensa vahvistamalla nuorten sosiaalityön ammattilaisten asemaa erillisellä hankkeella. Tavoitteena on osallistaa nuoria yhdistyksen toimintaan sekä tukea siirtymiä opinnoista työhön.

Seuraava alan konferenssi 2021 Kroatiassa

IFSW:n kokonaisuus tarjoaa monia osallistumisen ja osaamisen kehittämisen kanavia kiinnostuneille. Toimintoja voi seurata sekä Facebookissa että www.ifsw.org -sivuilla. Niiltä voi myös ladata sosiaalityön julkaisuja.

IFSW järjestää säännöllisesti konferensseja sosiaalialan ammattilaisille. Seuraava konferenssi pidetään Kroatiassa lokakuussa 2021. Tapahtumaan voi osallistua myös verkossa.

Viime aikoina IFSW Eurooppa on järjestänyt lisäksi webinaareja sosiaalityön eri ulottuvuuksista. Tuleviin webinaareihin ja muuhun tarjontaan voi tutustua IFSW Euroopan verkkosivuilla.

Sosiaalityön kansainvälinen verkosto on kuin sukuyhteisö

Kansainväliset yhteisöt rakentavat vuorovaikutusta ja kumppanuutta monilla tasoilla. Erityinen side Talentialla on pohjoismaisiin sisarjärjestöihin. Yhteistyökomiteassa (NSSK) vaihdetaan tietoa ja kokemuksia poliittisesta ja työmarkkinatilanteesta sekä ammatillisista kysymyksistä. Lisäksi NSSK ottaa yhteisesti kantaa IFSW:n kysymyksiin.

Sosiaalityön kansainvälinen verkosto on kuin sukuyhteisö: Pohjoismainen yhteys muodostaa Talentialle laajennetun perheen, IFSW Euroopasta löytyvät serkut ja kattojärjestöstä kaukaisemmat sukulaiset. Vaikka korona-aikana työskentely sujuu verkossa, niin ilmassa on toive kasvokkaisista kohtaamisista.

Pandemian keskellä sosiaalialan työn merkitys korostuu niin paikallisen kuin globaalin hyvinvoinnin turvaamisessa ja edistämisessä. Ainakin ripaus kansainvälisyyttä tulee talentialaisten ulottuville taas kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 16.3.2021. Silloin on monta hyvää syytä pysähtyä juhlimaan.

Jaana Manssila

Talentian erityisasiantuntija